Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 6: Capuchino and chips - Vocabulary

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 11
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
popular
Phổ biến , được ưa thích
Adj /ˈpɑːpjələr/ Popular opinion was divided on the issue.
incredible
không thể tin được
adjective /in'kredəbl/ He earns an incredible amount of money.
many
nhiều
determiner /'meni/ many of the students were from Japan
too
quá, cũng, rất, thật
adverb /tuː/ this dress is too small for me
really
thực, thật, thực sự, thật ra
adverb /ˈrɪəli/ What do you really think about it?
just
công bằng, đúng; chính đáng, hợp lẽ phải
adjective dʒəst The judge's ​sentence was ​perfectly just in the ​circumstances.
typical
điển hình; đặc trưng
adjective ˈtɪpɪkl̩ Typical ​symptoms would ​include ​severe ​headaches, ​vomiting and ​dizziness.
fantastic
rất tốt; tuyệt vời
adjective /fænˈtæstɪk/ a fantastic beach in Australia
everywhere
ở mọi nơi, khắp nơi
adverb everywhere I've looked everywhere
terrible
tồi tệ, xấu, kinh khủng
adjective /ˈterəbl/ What terrible news!
a lot of
rất nhiều
adv /ə lɒt əv/ There’s a lot of rain today

Bình luận (0)