Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 43: Music

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 12
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
available
sẵn có, sẵn sàng (để dùng, để phục vụ)
Adjective /ə'veiləbl/ I checked the list of available compact discs before ordering
broaden
become larger in distance from side to side; widen.
verb /'brɔ:dn/ You will appreciate music more if you broaden your tastes and listen to several types of music
category
loại, hạng
Noun /'kætigəri/ Jazz is one of many categories of music
disparate
khác biệt, khác loại, khác hẳn nhau
Adjective /'dispərit/ Religious song cut across disparate categories of music
divide
chia ra, phân chia; chia rẽ, ly gián
verb /di'vaid/ The music class was evenly divided between those who liked country and western music and those who do not
favor
chiếu cố, thiên vị; thích, thiện cảm
verb /'feivə/ Sam enjoys the works of several composers but he tends to favor Mozart
instinct
bản năng; năng khiếu, thiên hướng
Noun /in'stiɳkt/ The student's ability to play the cello was so natural, it seemed an instinct
prefer
thích hơn, ưa hơn; đề bạt, thăng cấp; đưa ra, trình ra
verb /pri'fə:/ Ms. Lanet prefers to get a seat near the aisle when she attends a concert
reason
lý do, lý lẽ; lý trí, lẽ phải
Noun /'ri:zn/ There is every reason to believe that Beethoven will still be popular in the next century
relaxation
‹sự› thư giãn, giải trí; nghỉ ngơi, nới lỏng, làm dịu, làm giảm
Noun /,ri:læk'seiʃn/ He played the piano for relaxation and pleasure
taste
vị giác; ‹sự› nếm, thưởng thức; sở thích, thị hiếu
Noun /teist/ He has very good taste in music.
urge
thúc giục, thúc đẩy, thôi thúc; cố nài, cố thuyết phục
verb /ɜːdʒ/ His mother urged him to study the piano

Bình luận (0)