Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

unit 3: A BIRTHDAY PARTY - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
she has a doll
Cô ấy có 1 con búp bê
ʃiː hæz ə dɒl
She began to dance
Cô ấy bắt đầu nhảy
ʃiː bɪˈgæn tuː dɑːns
i have a lot of birthday cards
Tôi có rất nhiều thiệp sinh nhật
aɪ hæv ə lɒt ɒv ˈbɜːθdeɪ kɑːdz
The plant has a beautiful bright red flower
Cây có hoa màu đỏ tươi đẹp
ðə plɑːnt hæz ə ˈbjuːtəfʊl braɪt rɛd ˈflaʊə
My balloon has burst!
Bóng nay của tôi đã vỡ
maɪ bəˈluːn hæz bɜːst!
I like eating cookie
Tôi thích ăn bánh quy
aɪ laɪk ˈiːtɪŋ ˈkʊki
The room was lit by candles
Phòng đã được thắp sáng bởi những ngọn nến
ðə ruːm wɒz lɪt baɪ ˈkændlz
child eats too much candy
đứa trẻ ăn quá nhiều kẹo
ʧaɪld iːts tuː mʌʧ ˈkændi
I hope you have a nice birthday
Tôi hy vọng bạn có một sinh nhật tốt đẹp
aɪ həʊp juː hæv ə naɪs ˈbɜːθdeɪ
We always exchange gifts on our anniversary.
Chúng tôi luôn trao đổi quà tặng vào ngày kỷ niệm của chúng tôi.
wiː ˈɔːlweɪz ɪksˈʧeɪnʤ gɪfts ɒn ˈaʊər ˌænɪˈvɜːsəri

Bình luận (0)