Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

UNIT 10: HOW I LEARN ENGLISH - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
maths
môn toán
noun /mæθ/ He is studying maths
subject
môn học
noun /'sʌbdʒikt/ Chemistry was my favorite subject in high school.
write
viết, viết thư, ghi (vào bộ nhớ máy điện toán)
verb /ˈraɪt/ the children are learning to read and write
learn
học, nghe thấy, được nghe, được biết
verb /lɜːn/ I can't drive yet – I'm still learning
speak
nói, nói được, nói chuyện, diễn thuyết; phát biểu, nói ra, nói lên, trao đổi chuyện trò
verb /spiːk/ he can't speak
listen
nghe, lắng nghe,nghe, nghe theo
Noun, verb /'lisn/ you're not listening to what I'm saying
music
âm nhạc
noun /ˈmjuːzɪk/ She is a music teacher
science
khoa học,kỹ năng,nghệ thuật
Noun /'saiəns/ in this game you need more science than strength
vietnamese
môn tiếng việt
noun /ˌvjet.nəˈmiːz/ I really like learning vietnamese
practice
thực hành
verb /ˈpræk.tɪs/ He practices English everyday

Bình luận (0)