Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

10 MÓN QUÀ GIÁNG SINH ĐỘC ĐÁO TỰ LÀM CHO CẢ NHÀ - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
homemade
làm tại nhà
adjective /ˈhəʊmˈmeɪd/ This jam is homemade.
appliances
thiết bị; dụng cụ
noun /əˈplaɪənsɪz / They sell a wide range of domestic appliances —washing machines, dishwashers and so on.
stock up
tích trữ
verb /stɒk ʌp/ We ought to stock up on film before our trip.
decorate
trang trí
verb /ˈdɛkəreɪt / They decorate the room with flowers and balloons.
potpourri
hỗn hợp/ túi thơm
noun /pəʊˈpʊri(ː) / This potpourri has adorable scented wax in it.
handmade
sản xuất bằng tay/ làm bằng tay
adjective /ˈhændˈmeɪd / It was a handmade silk produced by traditional methods.
wrapping
giấy bọc
noun /ˈræpɪŋ / The painting was still in its wrappings.
boxes
cái hộp
noun /ˈbɒksɪz / What is in these boxes?
garland
vòng hoa xuân
noun /ˈgɑːlənd / The office was decked with garlands for the party.
pompom
quả cầu nhỏ bằng len dùng để trang trí trên mũ.
noun /ˈpɒmpɒm/ How to maka a pompom

Bình luận (0)