Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Driving in Vietnam is becoming even more of a nightmare - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 8
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
tourists
du khách
noun /ˈtʊərɪsts / Further information is available from the local tourist office.
communist
cộng sản
adjective /ˈkɒmjənɪst/ HCM communist Youth union
thoroughfares
đường phố, đại lộ
noun /ˈθʌrəfeə(r)/ The Strand is one of London's busiest thoroughfares.
moderate
vừa phải; có mức độ; ôn hoà, không quá khích
adjective /ˈmɒdərət/ Even moderate amounts of the drug can be fatal.
cheap
rẻ, thấp
adjective /tʃiːp/ The printer isn't exactly cheap at £200.
dangerous
nguy hiểm
adjective /ˈdeɪndʒərəs/ he prisoners who escaped are violent and dangerous.
systems
những hệ thống
noun /ˈsɪstəmz/ We need good health systems.
widen
mở rộng
verb /ˈwaɪdn/ Her eyes widened in surprise.

Bình luận (0)