Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Unbalanced sex ratio at birth raises alarm in Vietnam - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
ratio
tỉ lệ
noun /ˈreɪʃiəʊ/ The school has a very high teacher-student ratio.
conference
cuộc thảo luận hoặc trao đổi quan điểm; hội nghị
noun /ˈkɒnfərəns/ The hotel is used for exhibitions, conferences and social events.
desire
sự thèm muốn; sự mong muốn, sự ao ước, sự khát khao, sự mơ ước, lòng thèm muốn, lòng khát khao
noun /dɪˈzaɪə(r)/ She felt an overwhelming desire to return home.
imbalance
mất cân bằng, không cân bằng
noun /ɪmˈbæləns/ Postnatal depression is usually due to hormonal imbalance.
organised
tổ chức, săp sếp
verb /ˈɔːɡənaɪz/ It is badly organised.
nationwide
khắp cả nước; toàn quốc
adverb /ˌneɪʃnˈwaɪd/ The company has over 500 stores nationwide.
experience
Kinh nghiệm, trải nghiệm
noun /ɪkˈspɪəriəns/ Do you have any previous experience of this type of work?

Bình luận (0)