Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Lunar New Year in Vietnam (Tet Holiday) - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 8
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
prosperity
phồn vinh, sung túc
noun /prɑːˈsperəti/ The country is enjoying a period of peace and prosperity.
compensate
bồi thường, hoàn trả, đền bù
verb /ˈkɒmpenseɪt/ Nothing can compensate for the loss of a loved one.
crammed
đông nghịt
adjective /kræmd/ All the shelves were crammed with books.
indispensable
tuyệt đối cần thiết; không thể thiếu được
adjective /ˌɪndɪˈspensəbl/ She made herself indispensable to the department.
argument
sự tranh cãi, lý luận, lý lẽ
noun /ˈɑːɡjumənt/ After some heated argument a decision was finally taken.
watermelon
quả dưa hấu
noun /ˈwɔːtəmelən/ Your head will swell up like a watermelon.
harmonious
không có sự bất đồng hoặc ác cảm; hoà thuận; hoà hợp, hài hoà; cân đối; du dương, êm ái
adjective /hɑːˈməʊniəs/ Your home will become a harmonious environment.
delicious
ngon miệng, thơm ngon
adjective /dɪˈlɪʃəs/ This dish is delicious with cream.

Bình luận (0)