Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

13 Things to Remember When Life Gets Rough - Part 1 - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
memory
bộ nhớ, trí nhớ, ký ước, kỷ niệm
noun /ˈmeməri/ He had a long memory for people who had disappointed him.
delicious
ngon miệng, thơm ngon
adjective /dɪˈlɪʃəs/ This dish is delicious with cream.
than
hơn (dùng trong so sánh )
preposition /ðən/ t was much better than I'd expected.
resist
kháng cự; chống lại
verb /rɪˈzɪst/ hey are determined to resist pressure to change the law.
negative
không; phủ định, phủ nhận, cự tuyệt, phản đối, từ chối; cấm đoán
adjective /ˈneɡətɪv/ The crisis had a negative effect on trade.
change
thay đổi, tạo sự khác biệt
verb /tʃeɪndʒ/ Her life changed completely when she won the lottery.
failure
lỗi, sai lầm, sự thất bại, sự cố gắng nhưng không thành công
noun The success or failure of the plan depends on you.
flexible
dẻo, mềm dẻo, dễ uốn dễ sai khiến, dễ thuyết phục, dễ uốn nắn, linh động, linh hoạt
adjective /ˈfleksəbl/ Our plans need to be flexible enough to cater for the needs of everyone.

Bình luận (0)