Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VN fertility rate down: Government - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
encourage
khuyến khích, cổ vũ, động viên
verb /ɪnˈkɜːrɪdʒ/ hey claim that some computer games encourage violent behaviour in young children.
improve
cải thiên, trau dồi, nâng cao
verb /ɪmˈpruːv/ I hope my French will improve when I go to France.
nationwide
khắp cả nước; toàn quốc
adverb /ˌneɪʃnˈwaɪd/ The company has over 500 stores nationwide.
vary
làm cho khác nhau, thay đổi, biến đổi, bất đồng
verb /ˈveəri/ New techniques were introduced with varying degrees of success.
fertility
tình trạng màu mỡ; khả năng sinh sản
noun /fəˈtɪləti/ The fertility of the soil attracts farmers.
reduce
giảm, giảm bớt, hạ; làm nhỏ đi, làm gầy đi, làm yếu đi
verb /rɪˈdjuːs/ Giving up smoking reduces the risk of heart disease.
migrant
di trú; di cư, nhập cư
noun /ˈmaɪɡrənt/ The country has a large seasonal migrant population, who work on the coffee and cotton plantations for part of the year.

Bình luận (0)