Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Chủ đề 17: âm nhạc

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
beat
nhịp (nhạc, thơ, trống)
noun /bi:t/ the song has a good beat
harmony
hoà âm
noun /'hɑ:məni/ She taught him to sing in harmony.
melody
giai điệu, bai hat
noun /'melədi/ He wrote a piece that includes some beautiful/haunting melodies.
lyric
lời ca
noun /'lirik/ The song's lyrics made no sense to her.
note
nốt nhac
noun /nəʊt/ I have discovered that it is enough when a single note is beautifully played.
rhythm
nhịp
noun /'riðəm/ The music has a fast/slow/steady rhythm.
solo
bài diễn đơn (nhạc, vũ)
noun /'səʊləʊ/ He published accordion music and French instrumental solos.
duet
bè đôi
noun /du:'et/ They sang the duet beautifully.
amp
loa
noun /æmp/ He plugged his guitar into the amp.
blues
blu
noun /blu:z/ She sings the blues.
speaker
loa phóng thanh
noun /'spi:kə[r]/ I bought new speakers for my stereo system.
instrument
nhạc cụ
noun /'instrʊmənt/ The piano was his favorite musical instrument.
classical
cổ điển
adjective /'klæsikl/ classical music/composers
dance
sự nhảy muá; sự khiêu vũ; điệu vũ
verb /dæns/ He never learned how to dance.
musician
nhạc sĩ
noun /mju:'zi∫n/ She's a very talented musician.
performer
người biểu diễn, người trình diễn
noun /pə'fɔ:mə[r]/ The new actress joining the troupe is a seasoned performer.
drummer
người đánh trống
noun /'drʌmə[r]/ The band got a new drummer.
flautist
người thổi sáo (nhất là thổi chuyên nghiệp)
noun /'flɔ:tist/ Later, at the same rehearsal, our principal flutist played a nice solo that was marked piano dolce.
hymn
bài hát ca tụng
noun /him/ This sentimental novel is a hymn to childhood and innocence.

Bình luận (0)