Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Chủ đề 35: chất liệu

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
brick
gạch
noun /brik/ Most of the buildings in the town are (made of) brick.
cement
xi-măng
noun si'ment/ There is a layer of cement under the bricks.
concrete
bê tông
noun /'kɒŋkri:t/ The only solid building of brick and concrete is Omar's house.
glass
kính; thủy tinh
noun /glɑ:s/ He broke the glass.
gravel
sỏi
noun /'grævəl/ The sound of crunching gravel interrupted my reverie.
marble
đá cẩm thạch
noun /'mɑ:bl/ The statue is made of marble.
metal
kim loại như road-metal
noun /'metl/ Gold is a metal.
plastic
chất dẻo
noun /'plæstik/ The toy was made of plastic.
sand
cát
nounThe beaches are covered with pinkish sand. /sænd/ The beaches are covered with pinkish sand.
slate
ngói [bằng] đá bảng
noun /sleit/ Some school blackboards are made of slate.
stone
đá
noun /stəʊn/ The pedestal is made of stone.
wood
gỗ
noun /wʊd/ Some baseball bats are made out of wood.
brass
đồng thau
noun /brɑ:s/ a candlestick made of brass
bronze
đồng thanh
noun /brɒnz/ Two of the oldest and most widely used of all alloys, bronze and brass, also contain copper.
copper
đồng [đỏ]
noun /'kɒpə[r]/ The wires are (made of) copper.
gold
vàng
noun /gəʊld/ What is the price of gold?
lead
chì
noun /led/ The most common cause of lead poisoning today is old paint with lead in it.
iron
sắt
noun /'aiərn/ She has an iron deficiency.
mercury
thủy ngân
noun /'mɜ:kjəri/ In the summer, the mercury can reach over 100 degrees Fahrenheit.
alloy
hợp kim
noun /'ælɔi/ The aluminum alloy combines the properties of machinability, corrosion resistance, strength and brazeability.

Bình luận (0)