Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 91-100.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
discrepancy
sự khác biệt, sự khác nhau
noun /dɪˈskrepənsi/ wide discrepancies in prices quoted for the work
dictate
ra lệnh, sai khiến (thường tạo cảm giác khó chịu)
verb /dɪkˈteɪt/ They are in no position to dictate terms(= tell other people what to do).
dilemma
tình trạng khó xử (giữa nhiều lựa chọn)
noun /daɪˈlemə/ to face a dilemma
discourse
luận văn; đàm luận
noun /ˈdɪskɔːs/ a discourse on issues of gender and sexuality
disposition
tính khí
noun /ˌdɪspəˈzɪʃən/ to have a cheerful disposition
dispute
sự tranh chấp, bất đồng, tranh cãi
noun /ˈdɪspjuːt/ I'm in dispute with my neighbour about whose job it is to mend the fence between us.
distinct
dễ thấy, dễ nhận ra
adjective /dɪˈstɪŋkt/ There was a distinct smell of gas.
distribute
phân phối, phân phát
verb /dɪˈstrɪbjuːt/ The books will be distributed free to local schools.
diversity
sự đa dạng
noun /daɪˈvɜːsəti/ Racial and ethnic diversity is spreading far beyond the coasts and into surprising places across the USA.
drought
hạn hán
noun /draʊt/ Many creatures died because of the drought.

Bình luận (0)