Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 111-120.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
enterprise
doanh nghiệp, công ty
noun /ˈentəpraɪz/ an enterprise with a turnover of $26 billion
enthusiast
người say mê một việc gì đó
noun /ɪnˈθjuːziæst/ a football enthusiast
equivalent
tương đương
adjective /ɪˈkwɪvələnt/ In some ways their prime minister is equivalent to our president.
essential
cần thiết, cốt yếu
adjective /ɪˈsenʃəl/ These are essential materials for law students.
ethical
(thuộc) đạo đức
adjective /ˈeθɪkəl/ ethical issues/standards/questions
exceed
vượt quá, lớn hơn
verb /ɪkˈsiːd/ The price will not exceed £100.
exotic
ngoại lai; kỳ lạ
adjective /ɪɡˈzɒtɪk/ brightly-coloured exotic flowers/plants/birds
expenditure
sự chi tiêu; phí tổn
noun /ɪkˈspendɪtʃər/ The government asked for the total expenditure this year of about $27 billion.
exploit
lợi dụng
verb /ɪkˈsplɔɪt/ He exploited his father's name to get himself a job.
exposure
tình trạng bị phơi bày (không được bảo vệ khỏi điều có hại)
noun /ɪkˈspəʊʒər/ prolonged exposure to harmful radiation

Bình luận (0)