Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 171-180.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
legislature
cơ quan lập pháp
noun /ˈledʒɪslətʃʊər/ a democratically elected legislature
legitimate
chính đáng
adjective /lɪˈdʒɪtəmət/ Politicians are legitimate targets for satire.
lethal
gây chết người
adjective /ˈliːθəl/ The snake’s venom is rarely lethal to humans.
liaison
sự liên lạc, sự giao liên
noun /liˈeɪzən/ We work in close liaison with the police
magnetic
có sức hấp dẫn mạnh, có sức lôi cuốn mạnh, có sức quyến rũ
adjective /mæɡˈnetɪk/ The block becomes magnetic when the current is switched on.
magnitude
tầm cỡ, độ lớn
noun /ˈmæɡnɪtjuːd/ We did not realize the magnitude of the problem.
mandatory
bắt buộc (bởi pháp luật)
adjective /ˈmændətəri/ The offence carries a mandatory life sentence.
manifestation
sự biểu lộ, sự biểu thị
noun /ˌmænɪfesˈteɪʃən/ The riots are a clear manifestation of the people's discontent.
massacre
cuộc thảm sát
noun /ˈmæsəkər/ the bloody massacre of innocent civilians
masterpiece
tuyệt tác nghệ thuật
noun /ˈmɑːstəpiːs/ The museum houses several of his Cubist masterpieces.

Bình luận (0)