Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 31 - 45

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 90
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
she
nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy…
pronoun /∫i:/ She's certainly a pretty girl. who is she?
or
hoặc; hay [là]; nếu không
conjunction /ɔ:[r]/ I'd like it to be white or grey
as
như; như là, với tư cách là; khi, lúc
conjunction /əz/ /æz/ I respect him as a writer and as a man
what
gì; cái gì; cái mà, người mà; điều mà
determiner /wɒt/ /hwɒt/ What is this tool for?
go
đi; được gửi đi, được chuyển đi; dẫn đến, chạy đến,...
verb /gəʊ/ Let's go for a walk.
their
của chúng nó, của họ
determiner /ðeə[r]/ Their parties are always fun
can
có thể chỉ khả năng, năng lực
modal verb /kæn/ I can run fast
who
ai; [người] mà, [những người] mà
pronoun /hu:/ Who is the woman in the black hat?
get
nhận được, được; lấy được, có được;...
verb /get/ I'll try to get you a ticket.
if
nếu, liệu, thử, có… không,..
conjunction /if/ If it rains, I will get wet.
would
quá khứ đơn của will; xin (dùng trong lời yêu cầu lịch sự)
verb /wʊd/ would you like a sandwich?
her
cô ấy, chị ấy, bà ta; của cô ấy, của chị ấy, của bà ta
determiner /hɜ:[r]/ It's not her fault.
all
tất cả, hết thảy, toàn bộ; suốt, cả (một thời gian nào đó)
determiner /ɔ:l/ All my plants have died
my
[của] tôi; (dùng trong lời cảm than)
determiner /mai/ my feet are cold
make
làm, chế tạo, làm cho, gây ra
transitive, verb /meik/ she makes her own clothes

Bình luận (27)

 
nguyen vi

Mình không dịch luôn ad nhỉ?

2018-03-06 11:04:04

 
Duy Trương

chưa có pronunciation của từ 'he'

2018-03-06 11:03:33

 
Hanh Nguyen

radicchio bị phát âm sai

2018-03-06 11:03:21

 
hòa nguyễn

ad ơi sao chủ đề màu sắc này được có ít màu vậy?không đầy đủ ah?

2018-03-06 11:03:09

 
Clip Hài TV

nice

2018-03-06 11:03:02

 
ongtrumtp s2

i like it

2018-01-31 10:03:38

 
nam nguyễn

this wed very well

2018-01-24 09:27:10

 
Yến Nhi Nguyễn Thị

sai cấu trúc câu và sai lỗi từ vựng rồi nhé, đồng thời sai luôn cách diễn đạt.
cấu trúc câu: Subject + Predicate. trong đó Predicate có bao gồm 1 verb. trong câu của bạn thiếu verb.
lỗi từ vựng: WEB chứ ko phải wed
lỗi diễn đạt: người bản ngữ sẽ dùng từ website để diễn tả trang web, ngoài ra, chỉ website sẽ ko đủ thể hiện ý nghĩa của câu.
câu đầy đủ sẽ là: This learning English website is very good/useful/effective.

2018-03-06 11:03:17

 
thanh hai nguyễn

My toothbrush is losing its bristles

2018-01-18 22:35:08

 
phúc long nguyến

very much

2018-01-24 09:27:25

 
thanh hai nguyễn

g its bristle

2018-01-18 22:35:07

 
thanh hai nguyễn

hello

2018-01-18 22:35:03