Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 2: Marketing

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 12
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
attract
hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút
verb /ə'trækt/ The display attracted a number of people at the convention
compare
so sánh, đối chiếu
verb /kəm'peə/ Once the customer compared the two products, her choice was easy.
competition
‹sự/cuộc› cạnh tranh, tranh giành, thi đấu
Noun /,kɔmpi'tiʃn/ In the competition for afternoon dinners, Hector's has come out on top
consume
tiêu thụ, tiêu dùng
verb /kən'sju:m/ The printer consumes more toner than the downstairs printer
convince
Thuyết phục
verb /kən'vins/ He convinced me that he was right.
currently
hiện thời, hiện nay, lúc này
Adjective /ˈkʌrəntli/ Currently, customers are demanding big discounts for bulk orders
fad
mốt nhất thời, sự thích thú tạm thời; dở hơi, gàn dở
Noun /fæd/ The mini dress was a fad once thought to be finished, but now it is making a comeback
inspiration
‹sự/người/vật› truyền cảm hứng, gây cảm hứng
Noun /,inspə'reiʃn/ His work is an inspiration to the marketing department.
market
thị trường, chợ, nơi mua bán sản phẩm...
Noun /'mɑ:kit/ The market for brightly colored clothing was brisk last year, but it's moving sluggishly this year
persuasion
‹sự› thuyết phục, làm cho tin (chú ý: persuade > convince)
Noun /pə'sweiʤn/ The seminar teaches techniques of persuasion to increase sales.
productive
sản xuất, sinh sản; sinh lợi nhiều, có hiệu quả
Adjective /prəˈdʌktɪv/ The unproductive sales meeting brought many staff complaints
satisfaction
sự làm thỏa mãn, sự hài lòng
Noun /,sætis'fækʃn/ Your satisfaction is guaranteed or you'll get your money back.

Bình luận (0)