Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Chủ đề 4: NHÀ TẮM

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
soap
xà phòng
noun /səʊp/ The store sells many different brands of liquid/hand/antibacterial soaps.
brush
Bàn chải
Noun /brʌʃ/ Apply the paint with a fine brush
comb
Cái lược, chải đầu
Noun, verb /koʊm/ Your hair needs a comb
dental floss
Chỉ nha khoa
Noun /ˈdɛntəl flɑs/ Do you use dental floss regularly?
razor
Đồ cạo râu
Noun /ˈreɪzər/ an electric razor
hair dryer
Máy sấy tốc
Noun /hɛr ˈdraɪər/ I need a hair dryer
shampoo
Dầu gội đầu
Noun /ʃæmˈpu/ a shampoo for greasy hair
shaving cream
Kem cạo râu
Noun /ˈʃeɪvɪŋ krim/ If you use an electric razor, shaving cream is often unnecessary
shower
Vòi sen
Noun /ˈʃaʊər/ He's in the shower
sink
Chậu rửa
Noun /sɪŋk/ the bathroom sink
toothbrush
Bàn chải đánh răng
Noun /ˈtuθbrʌʃ/ My toothbrush is losing its bristles
toothpaste
Kem đánh răng
Noun /ˈtuːθpeɪst/ Soap powder and toothpaste are low involvement products.
cotton balls
bông gòn
noun /ˈkɒtn bɔːlz/ A bag of cotton balls
towel
khăn tắm
noun /ˈtaʊəl/ Wring out the wet towel.
curling iron
máy uốn tóc
noun /ˈkɜːlɪŋ ˈaɪən/ She took her curling iron and began to curl her hair carefully .
mouthwash
nước súc miệng
noun /ˈmaʊθwɒʃ/ I could use a shot of that mouthwash.
toilet paper
giấy vệ sinh
noun /ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə / May your life be like toilet paper - long and useful!
Cotton swab
tăm bông
noun /ˈkɒtn swɒb/ Dab on a bit of face lotion with a cotton swab and gently rub it on the area.
tissue
khăn giấy
noun /ˈtɪʃuː/ He wiped his nose on a tissue

Bình luận (0)