Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Chủ đề 44: từ thông dụng

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
of
của
preposition /əv/ He is a coworker of mine.
the
cái, con, người…
definite article /ðə/ He bought a house, but this is not the house he bought.
to
đến, tới
preposition /tə, tu:, tʊ/ I like to swim.
and
conjunction /ænd/ We have ice cream and cake for dessert.
uncertain
không biết chắc chắn; không được biết chắc chắn, không thể tin cậy được
adjective /ʌn'sɜ:tn/ the outcome is still uncertain
a
1
definite article /ei/ Jack crouched down and hid behind a tree trunk.
you
anh, chị, ông, bà, bạn, ngài…; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài…
pronoun /ju:/ You are absolutely right.
with
với, cùng [với]
preposition /wið/ Do you have your books with you?
by
bên cạnh, kề bên
preposition /bai/ She was standing by [=beside] the window.
but
trái lại; mà là
conjunction /bʌt/ I don't know her, but my husband does.
from
từ
preposition /'frəm/ He drove here from the city.
I
tôi
pronoun /ai/ Anyway, here is the list of movies I watched.
they
chúng nó, chúng, họ
pronoun /ðei/ They dance very well.
some
[một] ít
adjective /səm/ Some guy called while you were out.
there
ở [chỗ] đó, ở [chỗ] kia
adverb /ðeə[r]/ Put the package there on the table.
which
cái nào, người nào
pronoun /wit∫/ They are either swimming or canoeing, I don't know which.
when
khi nào, bao giờ
adverb /wen/ When will you return?
one
một
pronoun /wʌn/ I'll have an iced tea, please. I'll have one, too.
all
tất cả, hết thảy, toàn bộ
adjective /ɔ:l/ He stayed awake all night.
"also"
cũng, lại còn
adverb /'ɔ:lsəʊ/ She's a talented singer and also a fine actress.

Bình luận (0)