Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Chủ đề 48: thời gian

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
second
giây (đơn vị thời gian; đơn vị đo góc)
noun /'sekənd/ There was a delay of several seconds.
minute
phút
noun /'minit/ Bake the cake for 25-30 minutes.
day
ngày; giờ làm việc trong ngày
noun /dei/ We're open seven days a week, 365 days a year.
hour
giờ, tiếng
noun /'aʊə[r]/ She wasn't supposed to eat for six hours before the operation.
week
tuần lễ, tuần
noun /wi:k/ I can meet you sometime next week.
fortnight
hai tuần
noun /'fɔ:tnait/ They stayed with us for afortnight.
month
tháng
noun /mʌnθ/ July is my favorite month.
year
năm
noun /jɜ:(r)/ He quit smoking six years ago.
decade
thập kỷ
noun /'dikeid/ The war lasted nearly a decade.
weekend
kỳ [nghỉ] cuối tuần (bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật)
noun /'wi:kend/ What are you doing this weekend?
century
thế kỷ
noun /'sent∫əri/ It took more than a century to complete the cathedral.
afternoon
buổi chiều
noun /,ɑ:ftənu:n/ I'll see you again tomorrow afternoon.
evening
buổi tối
noun /i':vniη/ We're going out to dinner this evening.
noon
trưa, buổi trưa
noun /nʊ:n/ The party will take place from noon to 4 p.m.
dusk
hoàng hôn
noun /dʌsk/ The park closes at dusk.
sunrise
mặt trời mọc; bình minh
noun /'sʌnraiz/ We worked from sunrise to sunset.
sunset
cảnh hoàng hôn
noun sunset Prayers begin at sunset.
midnight
nửa đêm
noun /'midnait/ Her parents wanted her home before midnight.
occasionally
thỉnh thoảng
adverb /ə'keiʒənəli/ Occasionally, we see deer in the field.
morning
buổi sáng
noun /'mɔ:niŋ/ She liked to get things done early in the morning.

Bình luận (0)