Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 371-380.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
defy
không tuân theo; bất chấp; coi thường
verb /dɪˈfaɪ/ I wouldn't have dared to defy my teachers.
deity
vị thần
noun /ˈdeɪɪti/ Greek/Roman/Hindu deities
delicacy
sự mỏng manh, dễ vỡ
noun /ˈdelɪkəsi/ the delicacy of the fabric
delinquent
có chiều hướng phạm pháp
adjective /dɪˈlɪŋkwənt/ delinquent teenagers
delusion
ảo tưởng (về bản thân)
noun /dɪˈluːʒən/ the delusions of the mentally ill
demeanour
cách xử sự, cử chỉ
/dɪˈmiːnər/ He maintained a professional demeanour throughout.
denote
biểu hiện, biểu thị
verb /dɪˈnəʊt/ A very high temperature often denotes a serious illness.
depict
mô tả
verb /dɪˈpɪkt/ a painting depicting the Virgin and Child
descend
đi xuống
verb /dɪˈsend/ The plane began to descend.
deteriorate
trở nên xấu đi, suy giảm
verb /dɪˈtɪəriəreɪt/ Her health deteriorated rapidly, and she died shortly afterwards.

Bình luận (0)