Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 421-430.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
exert
tác động (để ảnh hưởng ai/cái gì)
verb /ɪɡˈzɜːt/ He exerted all his authority to make them accept the plan.
expedient
cách, kế (thường không đúng đắn)
noun /ɪkˈspiːdiənt/ The disease was controlled by the simple expedient of not allowing anyone to leave the city.
exquisite
cực kỳ đẹp hoặc tinh tế
adjective /ɪkˈskwɪzɪt/ exquisite craftsmanship
extravagant
phung phí
adjective /ɪkˈstrævəɡənt/ I felt very extravagant spending £100 on a dress.
facade
mặt tiền
noun /fəˈsɑːd/ a classical facade
facet
khía cạnh (vấn đề...)
noun /ˈfæsɪt/ Now let's look at another facet of the problem.
fallacy
ý kiến sai lầm (mà nhiều người cho là đúng)
noun /ˈfæləsi/ It is a fallacy to say that the camera never lies.
fanciful
tưởng tượng, không có thật
adjective /ˈfænsɪfəl/ a fanciful story about a pot of gold
farce
sự kiện diễn ra quá tệ và trở thành trò hề
noun /fɑːs/ The trial was a complete farce.
fathom
thấu hiểu; tìm lời giải
verb /ˈfæðəm/ It is hard to fathom the pain felt at the death of a child.

Bình luận (0)