Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 451-460.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
hoax
trò đánh lừa; trò chơi khăm
noun /həʊks/ a bomb hoax
illumination
sự chiếu sáng; nơi tỏa sáng
noun /ɪˌluː.mɪˈneɪ.ʃən/ The only illumination in the room came from the fire.
illuminationnone
sự chiếu sáng; nơi tỏa sáng
nounnone /ɪˌluː.mɪˈneɪ.ʃən/ The only illumination in the room came from the fire.
immaculate
hoàn hảo, không chê vào đâu được, không tỳ vết (đồ vật...)
adjective /ɪˈmækjələt/ immaculate manners/taste
impediment
trở ngại, cản trở
noun /ɪmˈpedɪmənt/ The level of inflation is a serious impediment to economic recovery.
increment
khoảng lương tăng
noun /ˈɪnkrəmənt/ a salary of £25 K with annual increments
incumbent
người đương nhiệm
noun /ɪnˈkʌmbənt/ the present incumbent of the White House
indicative
tỏ ra, ngụ ý, biểu thị
adjective /ɪnˈdɪkətɪv/ Their failure to act is indicative of their lack of interest.
immaculatenone
sạch bóng, không tỳ vết
nounnone /ɪˈmækjələt/ She always looks immaculate.
impeccable
hoàn hảo, không chê vào đâu được, không tỳ vết (đồ vật...)
adjective /ɪmˈpekəbl/ impeccablemanners/taste

Bình luận (0)