Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 481-490.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
judicious
sáng suốt, khôn ngoan, có suy xét
adjective /dʒuːˈdɪʃəs/ It is curable with judicious use of antibiotics.
keynote
điểm chính yếu
noun /ˈkiːnəʊt/ Choice is the keynote of the new education policy.
lavish
xa hoa
adjective /ˈlævɪʃ/ lavish gifts/costumes/celebrations
liberate
giải phóng
verb /ˈlɪbəreɪt/ The city was liberated by the advancing army.
linger
tiếp tục tồn tại lâu hơn dự kiến
verb /ˈlɪŋɡər/ The faint smell of her perfume lingered in the room.
literal
theo nghĩa đen
adjective /ˈlɪtərəl/ I am not referring to ‘small’ people in the literal sense of the word.
loathe
căm ghét
verb /ləʊð/ I loathe modern art.
lofty
cao ngất, sừng sững
adjective /ˈlɒfti/ lofty ceilings/rooms/towers
longevity
tuổi thọ; sự sống lâu
noun /lɒnˈdʒevəti/ We wish you both health and longevity.
longevitynone
tuổi thọ; sự sống lâu
nounnone /lɒnˈdʒevəti/ We wish you both health and longevity.

Bình luận (0)