Picking Up là gì và cấu trúc cụm từ Picking Up trong câu Tiếng Anh

Thông thường trong việc học Tiếng Anh thì lỗ hổng trong giao tiếp tiếng anh của chúng ta đều vì không kết hợp đúng động tự trong câu lại với nhau. Người bản xứ, họ thường sử dụng cụm động từ thay vì các động từ riêng lẻ tách biệt. Nói một cách máy móc và sách vở thì Phrasal verb là sự kết hợp giữa một động từ và một hoặc hai từ khác đa dạng về từ loại có thể là giới từ hoặc trạng từ. Để dễ hiểu hơn về Phrasal verb chúng ta cùng đi vào một ví dụ đơn giản về “Picking up” nhé. Bài viết hôm nay StudyTiengAnh sẽ tổng hợp và chỉ dẫn cụ thể cách dùng trong Tiếng Anh của cụm từ này là gì nhé!. Mong đây là bài viết có ý nghĩa với các bạn!!!

 

picking up là gì

picking up trong tiếng Anh

 

1. “Picking up” trong Tiếng Anh là gì?

Picking up

Cách phát âm: /ˈpɪkɪŋ ʌp/

Định nghĩa:

 

Picking up là cụm động từ thông dụng, được sử dụng với nghĩa chính là bắt giữ,đón lấy, sự thu hồi,.... Trong tiếng Anh  cụm từ này sẽ có ý nghĩa tùy theo ngữ cảnh của câu.

 

Loại từ trong Tiếng Anh:

Là một dạng cụm động từ đa dang nhiều về lớp nghĩa. Có thể vận dụng linh hoạt trong Tiếng Anh

Có thể dùng như một cụm từ thay thế từ có nghĩa tương tự.

 

 • Don't bother with the computer manual abd you'll picking  up as you go along
 • Đừng bận tâm đến hướng dẫn sử dụng máy tính, bạn sẽ nhặt được khi bạn tiếp tục
 •  
 • I want to watch what you're doing to see if I picking up any tips.
 • Tôi muốn xem bạn đang làm gì để xem liệu tôi có chọn được mẹo nào không.

 

2. Các nghĩa cơ bản của “picking up” trong Tiếng Anh:

 

picking up là gì

picking up trong tiếng Anh

 

“Picking up” ở tình huống có nghĩa là Giam giữ, bắt giữ người nào đó:

 • The polices cover the alleys had picked up all thieves this morning.
 • Cảnh sát đã bao vây các con hẻm bắt giữ tất cả những tên trộm vào sáng nay

 

“Picking up” thể hiện ý nghĩa mắc bệnh truyền nhiễm:

 • She picking up Covid 19 after visiting a flu person in hospital two week ago.
 • Cô  bị mắc bệnh truyền nhiễm Covid 19 sau khi đến thăm một người bị cúm trong bệnh viện hai tuần trước.

 

“Picking up” mang một lớp nghĩa khác là nâng hoặc mang một vật hay một cái gì đó:

 • He picking up his bag, then he left.
 • Anh ta nhặt túi của mình, sau đó anh ta bỏ đi.
 •  
 • We did it, we asked her, and she gamely picking up the letter.
 • Chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi đã hỏi cô ấy, và cô ấy đã đánh bạc nhặt được lá thư.

 

“Picking up” có thể hiểu là sự cải tiến, tiến bộ, tăng lên trong khi làm một công việc, nhiệm vụ nào đó:

 • Business picking up in six months this years.
 • Kinh doanh khởi sắc trong sáu tháng năm nay.
 •  
 • The number of applicants usually picking up during the Spring.
 • Số lượng người nộp đơn thường nhận vào mùa xuân.
 •  
 • His career began to picking up and find more lucky when he was in his thirties.
 • Sự nghiệp của anh ấy bắt đầu thăng hoa và tìm ra nhiều điều may mắn khi anh ấy ở tuổi ba mươi.

 

“Picking up” có thể hiểu là học lỏm, học lén một kiến thức nào đó:

 • I picking up some Japan words from my  roommates in university.
 • Tôi đã học lỏm một số từ Nhật Bản từ bạn cùng phòng của tôi chung trường đại học.

 

Picking up có nghĩa là trả lời cuộc điện thoại:

 • His friend doesn’t picking up my phone today.
 • Bạn anh ấy đã không trả lời cuộc điện thoại của tôi ngày hôm nay.

 

“Picking up” có nghĩa khác thông dụng là Đón ai đó, đón khách bằng ô tô, phương tiện bốn bánh:

 • Please, picking me up at 10 am at the hotel.
 • Làm ơn, đón tôi lúc 10 giờ sáng tại khách sạn.
 •  
 • I am waiting for my friend outside the bus station and my friend picking me up.
 • Tôi đang đợi bạn tôi ngoài bến xe và bạn tôi đến đón tôi.

 

“Picking up” biểu thị một ý nghĩa trả tiền cho một ai đó:

 • The company  picking up all the total tap for this annual trip.
 • Công ty sẽ chi trả cho toàn bộ số tiền cho chuyến du lịch hàng năm.

 

“Picking up” tức là tiếp tục một việc gì đó mà được tạm ngừng lại trong một thời gian cụ thể:

 • We've used up most of the time, so we'll wrap up the meeting on this now, but we can pick it up again next week.
 • Chúng ta đã sử dụng hầu như hết thời gian, vì vậy chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp về vấn đề này ngay bây giờ, nhưng chúng ta sẽ họp lại vào tuần tới.

 

“Picking up” mang một nghĩa là nhận được sóng trên truyền hình, radio:

 • We can’t picking up channel 3 in this area because the signal is not very good because of the bad weather.
 • Chúng tôi không thể chọn kênh 3 trong khu vực này bởi vì tín hiệu này không được tốt cho lắm vì thời tiết xấu.

 

Picking up” dùng trong tình huống để bắt đầu lại thứ gì đó sau khi bị gián đoạn:

 • The author picking the same theme up again on page ten  very attractive and thrilling.
 • Tác giả chọn lại chủ đề tương tự ở trang mười rất hấp dẫn và ly kỳ.

 

“Picking up” để chỉ hàng động mua một cái gì đó, thường là rẻ:

 • We picking up a discounted item on the housing market during the recession.
 • Chúng tôi đã chọn một mặt hàng giảm giá trên thị trường nhà ở trong thời kỳ suy thoái.

 

picking up là gì

picking up trong tiếng Anh

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về “picking up” trong tiếng Anh!!
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !