Cách dùng cấu trúc how many trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc how many trong tiếng Anh là một trong những mảng kiến thức quan trọng mà bạn không thể lơ lờ vì tần suất sử dụng của nó trong thực tế là cực nhiều. Vậy nên studytienganh biên soạn bài viết giải đáp về cấu trúc, cách dùng cũng như các ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi. Cùng khám phá ngay dưới đây bạn nhé

 

1. Các dùng cấu trúc how many

How many có nghĩa là bao nhiêu, thường dùng để hỏi số lượng của một vật nào đó.

Đây là cấu trúc dành cho danh từ đếm được, vì thế sau how many phải là danh từ đếm được số nhiều

Ví dụ:

 • How many books are on the shelf?

 • Có bao nhiêu quyển sách trên kệ?

 •  
 • How many people were on the overturned bus?

 • Có bao nhiêu người trên chiếc xe khách bị lật?

 

cấu trúc how many

(Cấu trúc how many trong tiếng Anh)

 

2. Công thức cấu trúc how many

Sau đây là công thức cụ thể của cấu trúc how many mà bạn phải ghi nhớ.

Đối với động từ thường

 

How many + danh từ đếm được số nhiều + do/ does/ did + S + have?

                                               → S + V + từ chỉ số lượng

 

Ví dụ:

 • How many shirts do you want to buy? (Bạn muốn mua bao nhiêu cái áo?)

 • I want to buy 2 shirts.  (Tôi muốn mua 2 chiếc áo)

 •  
 • How many bowls does she need to take out? (Cô ta cần có bao nhiêu cái bát để mang đi?)

 • She needs to bring 3 bowls.  (Cô ta cần mang theo 3 chiếc bát)

 

Đối với động từ tobe

 

How many + danh từ đếm được số nhiều (Plural Noun) + are there?

                                               → There is/ There are + từ chỉ số lượng

 

Ví dụ:

 • How many employees are there in that company's office?

 • Có bao nhiêu nhân viên trong văn phòng công ty ấy?

 •  
 •  How many candies are there in that red box?

 • Có bao nhiêu cái kẹo trong hộp màu đỏ kia?

 

cấu trúc how many

(Cần phân biệt cách dùng cấu trúc how many và how much)

 

3. Kiến thức mở rộng và bài tập minh họa

Khi sử dụng cấu trúc how many, nhiều người học thường bị nhầm lẫn và dễ sử dụng không chính xác với cấu trúc how much. Vậy đâu là sự khác nhau giữa hai cấu trúc này?

 

Khác với cấu trúc how many dùng với danh từ đếm được thì cấu trúc how much dùng với danh từ không đếm được.

 

Ví dụ:

 • How much milk is in the bottle?

 • Trong bình có bao nhiêu sữa vậy?

 •  
 • How much does the dress cost?

 • Cái váy giá bao nhiêu?

 

Để ghi nhớ cấu trúc how many cũng như phân biệt nó với cấu trúc how much, bạn hãy làm bài tập sau đây của studytienganh.

 

Bài 1: Điền How many hoặc How much vào chỗ trống thích hợp:

1.………………… milk is there in the fridge?

2.………………… apples do you want?

3.………………… languages can you speak?

4………………… girls are there in your class?

5.………………….. pens are there in your bag?

6………………… water do you drink every day?

7………………… kilos of rice does your mother need?

8………………… loaves of bread does she want?

 

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau

1.________ bread does your mother want?

A. How much        B. how many         C. how         D. how long

 

2. ________ bananas do you want?

A. How often         B. How many         C. How much         D. How

 

3. ________ eggs does your sister want? – A dozen.

A. How much         B. How many         C. How         D. What

 

4. There are ________ things to do here

A. many         B. much         C. a lot         D. little

 

5. This laptop ________ $800.

A. cost         B. costs         C. is costing         D. costing

 

Đáp án:

Bài 1:

1. How much

2. How many

3. How many

4. How many

5. How many

6. How much

7. How many

8. How many

 

Bài 2:

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

 

Cách dùng cấu trúc how many trong tiếng Anh không còn là vấn đề khó khăn nếu bạn đã theo dõi hết bài viết trên đây. Đội ngũ studytienganh tin tưởng và chúc bạn sớm chinh phục ước mơ của mình.