Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 2: I'm not English, I'm Scottish - Vocabulary

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
people
số nhiều của người, (số nhiều) nhân dân, dân chúng
noun /ˈpiːpl̩/ streets crowed with people
thing
cái, đồ, thứ, điều, việc, món
noun /ˈθɪŋ/ what's that thing on the table?
again
lại, lần nữa, nữa, trở lại (như trước)
adverb /əˈɡen/ he was glad to be home again
business
cửa hàng, cơ sở kinh doanh, việc buôn bán kinh doanh, công việc, nhiệm vụ; công việc
noun /ˈbɪznəs/ he is in the oil business
city
thành phố (lớn hơn town)
noun /ˈsɪti/ which is the world's largest city?
music
âm nhạc
noun /ˈmjuːzɪk/ She is a music teacher
difference
sự khác nhau, sự bất đồng; mối bất hòa,có ý nghĩa quan trọng đến, thành vấn đề đối với
noun /ˈdɪfrəns/ the marked difference between the two children
holiday
ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ
noun ˈhɒlədeɪ we took a short holiday in Puerto Rico
delicious
ngon miệng, thơm ngon
adjective /dɪˈlɪʃəs/ This dish is delicious with cream.
quiz
cuộc thi đố
noun /kwiz/ The magazine publishes a quiz once a month

Bình luận (0)