Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

UNIT 9: OUR TEACHERS’ DAY - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
card
thiệp
noun /kɑ:d/ He sent me a card for my birthday.
celebrate
làm lễ kỷ niệm
verb /'selibreit/ it's my birthday, let's celebrate
poem
bài thơ
Noun /'pʊim/ What is the author's poem?
special
đặc biệt,người đặc biệt; cái đặc biệt,
adjective, noun /'spe∫l/ he did it as a special favour
song
bài hát, bài ca,tiếng hót
Noun /sɔ:ŋ/ We sang a song together.
wish
mong, mơ ước, ước
verb /wi∫/ I wish I knew what was going to happen
grateful
biết ơn
adjective /'greitful/ I am grateful to you for your help
memory
bộ nhớ, trí nhớ, ký ước, kỷ niệm
noun /ˈmeməri/ He had a long memory for people who had disappointed him.
give
cho, biếu, tặng, ban
verb /ɡɪv/ Please give generously.
flower
bông hoa
noun ˈflaʊə(r) The plant has a beautiful bright red flower

Bình luận (0)