Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Lesson 3: Outdoors - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
It's sunny
Trời nắng.
ɪts ˈsʌni
It's rainy
Trời mưa.
ɪts ˈreɪni
It's windy
Trời có gió.
ɪts ˈwɪndi
It is cloudy
Trời có nhiều mây.
ɪt s ˈklaʊdi
It is snowy
Trời nhiều tuyết.
ɪt s ˈsnəʊi
How is the weather?
Thời tiết như thế nào?
haʊ z ðə ˈwɛðə
There is five clouds
Có 5 đám mây
ðə z faɪv klaʊdz

Bình luận (0)