Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Lesson 1: Feelings - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Are you happy?
Bạn có hạnh phúc không?
ɑː jʊ ˈhæpi
I am not sad
Tôi không buồn.
aɪ əm nɒt sæd
She is angry
Chị ấy tức giận.
ʃi z ˈæŋgri
She is tired
Chị ấy mệt mỏi.
ʃi z ˈtaɪəd
Are you sick?
Bạn có ốm không?
ɑː jʊ sɪk
She is scared
Chị ấy sợ hãi.
ʃi z skeəd
I am hot
Tôi nóng.
aɪ əm hɒt
Are you cold?
Bạn có lạnh không?
ɑː jʊ kəʊld
He is angry
Anh ta tức giận.
hi z ˈæŋgri
Are you thirsty?
Bạn có khát không?
ɑː jʊ ˈθɜːsti

Bình luận (0)