Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Lesson 1: Toys - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 13
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
The surveillance camera is needed in the security system
Camera giám sát là cần thiết trong hệ thống an ninh
ðə sɜːˈveɪləns ˈkæmərə iz ˈniːdɪd ɪn ðə sɪˈkjʊərɪti ˈsɪstəm
Did the train depart at noon?
Tàu đã khởi hành lúc trưa rồi à?
dɪd ðə treɪn dɪˈpɑːt ət nuːn
There is a computer
Có 1 chiếc máy vi tính
ðə z ə kəmˈpjuːtə
This is a kite
Đây là 1 chiếc diều.
ðɪs ɪz ə kaɪt
It is a puzzle
Đây là một câu đố.
ɪt s ə ˈpʌzl
I can play with a yo-yo
Tôi có thể chơi yo-yo.
aɪ kən pleɪ wɪð ə jəʊ-jəʊ
It is a black ball
Đó là 1 quả bóng màu đen.
ɪt s ə blæk bɔːl
It is a nice doll
Nó là 1 con búp bê đẹp.
ɪt s ə naɪs dɒl
It is my car
Nó là cái ô tô của tôi.
ɪt s maɪ kɑː
There is a robot
Có 1 người máy
ðə z ə ˈrəʊbɒt
There is a jump rope
Có 1 cái dây nhảy
ðə z ə ʤʌmp rəʊp
It is a bat
Nó là một chiếc gậy đánh bóng.
ɪt s ə bæt
This is a nice watch.
Đây là một chiếc đồng hồ đẹp.
ðɪs ɪz ə naɪs wɑʧ.

Bình luận (0)