Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Lesson 6: Where's your school? - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 5
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
district
quận, huyện
noun ˈdɪstrɪkt the fashion district of New York
street
đường phố, phố,dân trong khu phố; hàng phố
Noun /'stri:t/ his address is 20 Nguyen Du street
Village
làng quê, nông thôn
noun /ˈvɪlɪʤ/ Her books are about village life
road
con đường, đường giao thông
noun rəʊd This road takes you past the school
primary school
trường tiểu học
noun /ˈpraɪmeri skuːl/ Children at primary schools have to study English as a compulsory subject.

Bình luận (0)