Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Lesson 6: Where's your school? - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 5
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
We are on the road now
Chúng tôi đang ở trên đường cái.
wi ər ɒn ðə rəʊd naʊ
It's not safe for children to walk in the streets at night
Không an toàn cho các bạn nhỏ khi đi lại trên đường vào buổi tối.
ɪts nɒt seɪf fə ˈʧɪldrən tə wɔːk ɪn ðə striːts ət naɪt
I live in Cau Giay district
Tôi sống ở quận Cầu Giấy.
aɪ lɪv ɪn Cau Giay ˈdɪstrɪkt
This is the village where my family lives
Đây là ngôi làng nơi mà gia đình tôi sống.
ðɪs ɪz ðə ˈvɪlɪʤ weə maɪ ˈfæmɪli lɪvz
She studies at Nguyen Trai primary school
Chị ấy học ở trường tiểu học Nguyễn Trãi.
ʃi ˈstʌdiz ət Nguyen Trai ˈpraɪməri skuːl

Bình luận (0)