Trưởng Phòng Tiếng Anh là gì: Cách Viết, Ví Dụ

Trong 1 công ty có rất nhiều các chức vụ khác nhau , hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem vị trí trưởng phòng trong tiếng anh là gì, các cụm từ liên quan cùng các ví dụ liên quan đến nó nhé !

 

1. Trưởng phòng tiếng anh là gì 

 

Trong tiếng anh Trưởng Phòng được gọi là “ Deputy/Department manager (Head of Department)”. 

Ví dụ: 

 • James is the department manager of HM Company
 • James là trưởng bộ phận của công ty HM

Department manager được phiên âm là /dɪˈpɑːt.mənt  ˈmænɪdʒə/

Trong quá trình phát âm các bạn nên tham khảo thêm phiên âm trong từ điển Anh - Việt hoặc các video phát âm của từ này trên các trang mạng xã hội để phát âm một cách đúng nhất nhé !

 

Ngoài ra “ Deputy/Department manager ” trong tiếng anh không chỉ dùng để diễn tả cho cụm từ trưởng phòng mà nó còn mang ý nghĩa cho trưởng bộ phận, trưởng ban, trưởng khoa.

 

(hình ảnh mô tả trưởng phòng)

Ví dụ: 

 • All Walmart department managers are eligible to receive many types of benefits. A basic benefit is that all colleagues are discounts for employees when shopping in stores.
 • Tất cả các giám đốc bộ phận của Walmart đều đủ điều kiện nhận nhiều loại phúc lợi. Một lợi ích cơ bản là tất cả các cộng sự được giảm giá cho nhân viên khi mua hàng tại cửa hàng.

 

Bên cạnh đó, tuỳ thuộc vào đặc điểm nghề nghiệp mà có các tên gọi trường phòng khác nhau như trưởng phòng marketing , trưởng phòng kinh doanh , trưởng phòng nhân sự , trưởng phòng sản xuất , trưởng phòng hoạt động .…..

 

 

(hình ảnh trưởng phòng)

Ví dụ : 

 • The hotel's department manager is responsible for staff management, planning, coordination, and control of the day-to-day affairs of his department.
 • Giám đốc bộ phận của khách sạn chịu trách nhiệm quản lý nhân viên, lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các công việc hàng ngày của bộ phận mình.

 

 • Department manager must be capable of guiding the staff work as a team works well.
 • Người quản lý bộ phận phải có khả năng hướng dẫn nhân viên làm việc như một nhóm hoạt động tốt.

 

2. Các cụm từ liên quan

Một số cụm từ liên quan như :

 

Từ vựng 

Nghĩa tiếng việt

Personnel manager

trưởng phòng nhân sự 

Marketing manager

trưởng phòng marketing

Finance manager

trưởng phòng tài chính

Accounting manager 

Trưởng phòng kế toán 

Production manager

trưởng phòng sản xuất

Salesman

nhân viên kinh doanh

Officer

nhân viên văn phòng

Deputy of Department

Phó phòng

Assistant

trợ lý

Chief Executive Officer

Giám đốc điều hành 

Chief Information Officer 

Giám đốc thông tin 

Chief Operating Officer

Trưởng phòng hoạt động 

Section manager

Trưởng bộ phận 

Employee

Nhân viên

Employer

Người làm chủ

Trainee

Thực tập sinh

Collaborator

Cộng tác viên 

Apprentice

Người học việc

Representative

Người đại diện 

 

3. Các ví dụ 

 

(hình ảnh trưởng phòng)

 

 • Department manager of surveillance activities and the productivity of a company department.
 • Giám đốc Bộ phận giám sát hoạt động và năng suất của một bộ phận công ty.
 •  
 • The department manager will need to inspire their employees to help them work best and always keep them motivated, require communication skills and interpersonal communication excellence.
 • Các Giám đốc Bộ phận sẽ cần truyền cảm hứng cho nhân viên của họ để giúp họ làm việc tốt nhất và giữ cho họ luôn có động lực, yêu cầu các kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa các cá nhân xuất sắc.
 •  
 • Once the department manager discovers that the job of organizing and executing a project is not so difficult as to be out of reach, the assignment will take on a different character.
 • Một khi người quản lý bộ phận phát hiện ra rằng công việc tổ chức và thực hiện một dự án không quá khó, thì nhiệm vụ đó sẽ mang một tính chất khác.
 •  
 • A popular position best suited to experienced retail employees at Walmart is the division manager.
 • Một vị trí phổ biến phù hợp nhất với những nhân viên bán lẻ có kinh nghiệm tại Walmart là trưởng phòng bộ phận.
 •  
 • The Walmart division manager plays an important role in ensuring that the store continues to grow and operate smoothly.
 • Trưởng phòng bộ phận Walmart đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng cửa hàng tiếp tục phát triển và hoạt động trơn tru.
 •  
 • Location director of Walmart requires a lot of interpersonal skills.
 • Vị trí trưởng phòng bộ phận Walmart đòi hỏi rất nhiều kỹ năng giữa các cá nhân.
 •  
 • As a department manager of Walmart, you won't make as much money as the assistant manager, but the chances of getting promoted are very high.
 • Với tư cách là trưởng phòng bộ phận Walmart, bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền như trợ lý giám đốc, nhưng cơ hội thăng tiến rất cao.
 •  
 • All Walmart department managers are eligible for a variety of benefits. A fundamental benefit that all associates receive an employee discount on purchases at the store.
 • Tất cả các trưởng phòng bộ phận của Walmart đều đủ điều kiện nhận nhiều lợi ích khác nhau. Một lợi ích cơ bản mà tất cả các cộng sự nhận được là nhân viên được giảm giá khi mua hàng tại cửa hàng.
 •  
 • Although the original request for this role slightly stricter, but starting salaries high and the great benefits of the position Director of Walmart makes it the ideal option for candidates who have experience.
 • Mặc dù các yêu cầu ban đầu cho vai trò này hơi khắt khe, nhưng mức lương khởi điểm cao và lợi ích tuyệt vời của vị trí Giám đốc bộ phận Walmart khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ứng viên có kinh nghiệm.

 

Trên đây là tổng hợp những kiến thức về Trưởng phòng trong tiếng anh và các ví dụ về nó  . Chúc các bạn học tập thật tốt cùng Study Tienganh .

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !