Cấu Trúc và Cách Dùng “THEREFORE” trong Tiếng Anh

Liên từ trong tiếng anh là một trong những nội dung ngữ pháp quan trọng và thường xuyên được sử dụng trong văn viết. Không chỉ giúp câu văn có sự liên kết, liên từ còn giúp bài viết của bạn sinh động, tự nhiên và ăn điểm trong mắt người đọc. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để làm quen với liên từ “Therefore” nhé.

 

1. Định nghĩa về “Therefore” 

 

Hình ảnh minh họa cho “Therefore”

 

“Therefore” [ˈðerfɔr] phát âm theo Anh-Mỹ và [ˈðeə(r)fɔː(r)] phát âm theo Anh-Anh

 

“Therefore” là một trạng từ (adv) mang nghĩa “vì vậy”, “bởi vậy”, “do đó”, “vì thế”.

 

2. Cách dùng của “Therefore” 

 

Hình ảnh minh họa cho cách dùng của “Therefore”

 

 “Therefore” được dùng để:

 

+ Liên kết hai vế câu để thể hiện nguyên nhân và kết quả 

 

+ Tăng thêm độ kết nối giữa hai vế trong câu

 

Ví dụ:

 • The weather was cold. Therefore, she wore a sweater. 
 • Thời tiết rét lạnh. Vì vậy, cô ấy đã mặc một chiếc áo len.
 •  
 • People who work hard enjoy good results. Therefore, you should try your best. 
 • Những người làm việc chăm chỉ sẽ được nhận thành quả tốt đẹp. Do đó, bạn nên cố gắng hết mình.

 

“Therefore” đứng vị trí trong câu như sau:

+ Đầu câu văn

Ví dụ:  

 • Therefore, Mark is received the right of inheritance from his father, he is the oldest son 
 • Vì vậy, Mark được nhận quyền thừa kế từ cha, anh ấy là con trai cả. 

 

+ Ở giữa câu văn, ngăn cách mệnh đề sau dấu chấm phẩy.

Ví dụ:

 • The tropical storm Linda is one of the deadliest storms ever hit South Vietnam, the storm, therefore, damaged people and infrastructures. 
 • Cơn bão nhiệt đới Linda là một trong những cơn bão chết chóc nhất từng đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, do đó, nó đã gây thiệt hại cho con người và nhiều cơ sở hạ tầng.

 

+ Thường đứng sau từ “And” 

Ví dụ:

 • You had no basic knowledge and therefore you failed an exam.
 • Bạn không có kiến thức nền tảng vì vậy bạn đã trượt bài kiểm tra.

 

+ Thường đứng cuối câu, có dấu phẩy trước nó

Ví dụ:

 • Lany didn’t study. He failed a final exam, therefore.
 • Lany đã không học bài. do đó anh ấy đã trượt bài kiểm tra cuối kỳ.

 

+ Khi tách hai mệnh đề độc lập, đặt dấu “ ; “ trước therefore

Ví dụ:

 • Marry loves musicals, therefore, she often acts in musicals in her school's club.
 • Marry yêu thích những vở nhạc kịch, do đó, cô ấy thường diễn nhạc kịch trong câu lạc bộ của trường cô ấy.

      

3. Cách phân biệt “Therefore”

Bên cạnh Therefore còn có so, thus, hence đều có nghĩa tương đối là “vì vậy” tuy có nghĩa giống nhau những hoàn cảnh sử dụng lại khác nhau

 

Hình ảnh minh họa cho “So, thus, hence, therefore”

 

So: Liên từ chỉ kết quả, không dùng ở đầu câu văn mà ở giữa câu, cách dùng phổ biến trong văn nói và không trang trọng 

Ví dụ:

 • Mai saved a lot of money, so she wants to build a new house for her family
 • Mai đã tiết kiệm được khoản tiền lớn vì vậy cô ấy muốn xây một ngôi nhà mới cho gia đình

 

Hence: Thường được dùng trong thì tương lai hoặc câu điều kiện, nó là một trạng từ và không kết hợp được trong hai mệnh đề độc lập 

Ví dụ:

 • The Covid-19 epidemic is getting more and more complicated. Hence the government will have to proceed with caution.
 • Dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp hơn. Do đó, chính phủ sẽ phải tiến hành một cách thận trọng.

 

Thus: Có thể đừng đầu câu, thường dùng trong thì quá khứ, hiện tại và đưa ra một kết luận, không nối được hai mệnh đề độc lập, cách dùng thoải mái, thân mật hơn trong câu văn. 

Ví dụ:

 •    It is tearing down thus they decided not to go picnic
 •    Ngoài trời đang mưa nặng hạt vì vậy họ quyết định không đi cắm trại

 

Therefore: Biểu thị lý do tại sao, thường được dùng trong văn viết, trường hợp trang trọng, các chứng minh khoa học. 

Ví dụ: 

 • Edin stole a motorbike. Therefore, he was punished.
 • Edin đã ăn cắp một chiếc xe máy. Vì vậy, anh ấy đã bị trừng phạt

 

Lưu ý khi dùng “Therefore”

 

 • Khi dùng từ “therefore” để phân cách các mệnh đề độc lập, ngăn cách bằng dấu " ; "  nhưng không được dùng trong câu chứa các mệnh đề phụ thuộc lẫn nhau và không được đứng đằng sau câu văn. 

Ví dụ:

 • Florida is a coastal state; therefore, It has many beaches. 
 • Florida là một tiểu bang ven biển do đó nó có nhiều bãi biển. 

 

Chúng ta dùng “therefore” trong văn viết chứ không phải văn nói vì nó nghe quá trang trọng. Vì vậy, khi trong hầu hết các trường hợp trong văn nói không nên dùng "Therefore" nên chọn các từ nối thông dụng hơn như là “so” "thus". Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, "Therefore" có thể dùng trong bài diễn văn hoặc thuyết trình của bạn.

 

Điều quan trọng là đừng nhầm lẫn về sự khác biệt giữa trạng từ liên hợp và liên từ phối hợp. Vấn đề nhiều hơn là khi trạng từ liên hợp bật lên ở giữa câu khi phối hợp kết hợp nên được sử dụng. Do đó, việc sử dụng nó hoàn toàn có thể chấp nhận được miễn là bạn ghép nó với đúng dấu câu, mặc dù nó có thể hơi khó hiểu vì nó có những cách sử dụng khác nhau. Bạn có thể đặt nó ở giữa câu với hai dấu phẩy, và nó cũng có thể được đặt ở đầu câu. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng câu trước vẫn có liên quan đến câu thứ hai. 

 

Vậy là trong bài viết này chúng ta vừa tìm hiểu xong ý nghĩa và cách dùng của Therefore và các lưu ý khác khi sử dụng. “Studytienganh” mong rằng bạn đọc sẽ nắm vững được kiến thức này và áp dụng một cách hiệu quả nhất.