Phương pháp tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh Việt

Mỗi ngày bổ sung kiến thức từ vựng tiếng Anh bằng cách học ít nhất 1 từ. Hôm nay chúng ta cùng đến với từ phương pháp trong tiếng Anh là gì, định nghĩa cũng như ví dụ về cụm từ này như thế nào. Cùng đón chờ những điều thú vị về từ phương pháp trong bài viết dưới đây.

Phương pháp tiếng Anh là gì

Phương pháp trong tiếng Anh là method

 • Ví dụ: I have effective learning methods, so I get very good results
 • (Tôi có phương pháp học hiệu quả nên đạt kết quả rất tốt)

Phương pháp tiếng Anh là gì

Phương pháp tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh Việt

Thông tin chi tiết từ vựng 

Để hiểu thêm phương pháp trong tiếng Anh là gì? Ta hãy cùng tìm hiểu cách phát âm trong tiếng Anh là gì. Nghĩa của từ phương pháp trong tiếng Việt cũng như những cụm từ hay đi cùng chúng.

Về cách phát âm Method có hai cách phát âm chuẩn là Anh-Anh và Anh-Mỹ

 • Method phát âm chuẩn giọng Anh-Anh: /ˈmeθ.əd/
 • Method phát âm chuẩn giọng Anh-Mỹ: /ˈmeθ.əd/

Về nghĩa tiếng Việt, phương pháp có nghĩa là cụm từ chỉ cách thức, đường lối, nguyên tắc có tính hệ thống để có thể giải quyết một vấn đề nào đó

Sau đây là những cụm từ hay đi cùng method, bạn có thể lưu ý để khi sử dụng có thể vận dụng tối đa

 

Cụm từ đi cùng cụm từ “phương pháp”

Nghĩa của từ

acceptable method

phương pháp chấp nhận được

accurate method

phương pháp chính xác

advanced method

phương pháp tiên tiến

analytic method

phương pháp phân tích

application method

phương pháp ứng dụng

common method

phương pháp chung

conventional method

phương pháp thông thường

method of treatment

phương pháp điều trị

method of warfare

phương pháp chiến tranh

comparative method

phương pháp so sánh

contraceptive method

biện pháp tránh thai

 

Ví dụ Anh Việt của cụm từ “phương pháp” 

 • Having good study methods will help you achieve high results in studying as well as achieve high scores in exams.

 • Có phương pháp học tập tốt sẽ giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập cũng như đạt điểm cao trong các kỳ thi.
 •  
 • The method is a long-standing concept, it reflects a creative person who discovers and finds a method for himself or to help others in any job.
 • Phương pháp là một khái niệm lâu đời, nó phản ánh một con người sáng tạo, luôn tìm tòi và tìm ra phương pháp cho bản thân hoặc giúp đỡ người khác trong bất cứ công việc gì.
 •  
 • Now that science has grown tremendously in just a few decades, they have found advanced technology methods to solve many problems related to corporate governance.
 • Hiện nay khoa học đã phát triển vượt bậc chỉ trong vài thập kỷ, họ đã tìm ra những phương pháp công nghệ tiên tiến để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Phương pháp tiếng Anh là gì

Phương pháp tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh Việt

 • Having smart working methods will help you get things done better and will go faster and farther than those who work without a method or rules.
 • Có phương pháp làm việc thông minh sẽ giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn và sẽ tiến nhanh hơn, tiến xa hơn so với những người làm việc không có phương pháp hay quy tắc.
 •  
 • The scientific research method is one of the very interesting subjects, it helps us to learn and study clearly a problem in life.
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học là một trong những môn học rất thú vị, nó giúp chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu rõ ràng một vấn đề trong cuộc sống.
 •  
 • According to Philosophy, methods are divided into 4 categories: general method, own method, practical method of operation and common method.
 • Theo Triết học, các phương pháp được chia thành 4 loại: phương pháp chung, phương pháp riêng, phương pháp hoạt động thực tiễn và phương pháp chung.
 •  
 • The English materialist philosopher F. Bacon saw the method as a torch to light the way for people to walk in the dark. The French philosopher J. Descartes also paid great attention to the role of the method.
 • Nhà triết học duy vật người Anh F. Bacon đã coi phương pháp này như ngọn đuốc soi đường cho con người bước đi trong bóng tối. Nhà triết học Pháp J. Descartes cũng rất chú ý đến vai trò của phương pháp.

Phương pháp tiếng Anh là gì

Phương pháp tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh Việt

 • Practical experience and scientific history show that, after defining the goal, the method becomes a factor contributing to the success or failure of the goal implementation.
 • Kinh nghiệm thực tiễn và lịch sử khoa học cho thấy, sau khi xác định được mục tiêu, phương pháp trở thành yếu tố góp phần quyết định sự thành bại của việc thực hiện mục tiêu.
 •  
 • There are many effective methods of learning English, but the most optimal and effective method is to study in an English environment like when you are abroad using the English language, you will learn very quickly.
 • Có rất nhiều phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhưng phương pháp tối ưu và hiệu quả nhất là học trong môi trường tiếng Anh như khi bạn ở nước ngoài sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, bạn sẽ tiếp thu rất nhanh.

 

Có thể nói phương pháp rất quan trọng trong bất cứ công việc nào. Học tiếng Anh cũng vậy, cũng cần có phương pháp hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất. Như vậy bài viết trên đã giúp bạn trả lời câu hỏi “Phương pháp tiếng Anh là gì?”. Cũng như đã đưa ra những ví dụ để bạn có thể hiểu rõ về từ phương pháp. Chúc bạn có những giờ học tiếng Anh vui vẻ và hiệu quả