"Board Member" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Chúng ta đều biết rằng trong cuộc sống, mọi thứ đều cần có sự sắp xếp, điều phối hay ngắn gọn hơn là quản lý. Và để làm được những điều đó thì rất cần có những người đứng ra làm quản lý, làm công việc này. Công việc của người quản lý là rất quan trọng trong một tổ chức. Sự thành công của một tổ chức sẽ phụ thuộc vào tầm cỡ của người quản lý trong việc sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Một nhà quản lý là một nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ tạo ra của cải. Có những thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, phương pháp sản xuất, kỹ thuật tiếp thị, thiết lập tài chính và người quản lý phải đủ năng lực để đối phó với những thay đổi. Để hiểu rõ hơn về công việc quản lý thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài học về từ khoá Board Member nhé!

 

board member là gì

Hình ảnh minh hoạ cho Board Member 

 

1. Hội đồng quản trị là gì

 

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu đôi chút về hội đồng quản trị.

 

Hội đồng quản trị của một công ty được định nghĩa là cơ quan quản lý có nhiệm vụ đưa ra các quyết định liên quan đến mục tiêu của công ty.

 

Hội đồng quản trị (B of D) là một nhóm các cá nhân được bầu ra đại diện cho các cổ đông. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý thường họp định kỳ để đưa ra các chính sách quản lý và giám sát công ty. 

 

Mọi công ty đại chúng đều phải có hội đồng quản trị. Một số tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận cũng có ban giám đốc.

 

2. Board member là gì

 

Board Member chính là thành viên của hội đồng đó, hay còn gọi là thành viên hội đồng quản trị. 

 

Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên được bầu vào hội đồng quản trị của công ty hoặc ủy ban kiểm soát của một tổ chức.

 

Các thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông của công ty bầu ra và có trách nhiệm đề ra tầm nhìn của công ty và bổ nhiệm các giám đốc để thực hiện tầm nhìn đó.

 

Mỗi thành viên được yêu cầu phải biết ngành dọc của mình (phạm vi kinh doanh) cùng với các vấn đề và thách thức của nó.

 

Người này cũng có trách nhiệm đưa ra bất kỳ vấn đề nào với các bộ phận kinh doanh của mình cho các thành viên khác để họ có thể thảo luận về giải pháp.

 

Tất cả các thành viên cùng suy nghĩ về một giải pháp và đưa ra biểu quyết. Nếu đa số các thành viên có thể đồng ý về giải pháp, thì kết luận sẽ trở thành một phương châm hoạt động và là một thành phần thiết yếu của chiến lược của công ty trong tương lai.

 

Mỗi thành viên của hội đồng quản trị tham gia vào các cuộc họp của hội đồng quản trị, trong đó diễn ra các cuộc thảo luận về hiệu suất, các rào cản quan trọng, các bước thay đổi và chiến lược tương lai.

 

Các quyết định quan trọng đối với toàn bộ cơ quan kinh doanh đến từ sự đồng thuận của Hội đồng quản trị.


board member là gì

Hình ảnh minh hoạ cho Board Member 

 

3. Các từ vựng liên quan đến Board Member 

 

Từ vựng

Ý nghĩa

Articles of incorporation

Điều lệ thành lập công ty

 

(Các điều khoản thành lập là một tập hợp các tài liệu chính thức được nộp cho một cơ quan chính phủ để lập hồ sơ pháp lý về việc thành lập một công ty. Các điều khoản thành lập thường chứa thông tin thích hợp, chẳng hạn như tên công ty, địa chỉ đường phố, đại lý phục vụ quy trình, số lượng và loại cổ phiếu sẽ được phát hành.)

 

Các điều khoản thành lập còn được gọi là "corporate charter"(điều lệ công ty), "articles of association" (các điều khoản của hiệp hội) hoặc "certificate of incorporation” (giấy chứng nhận thành lập).

Governing board

Ban điều hành; hội đồng quản trị

 

(Hội đồng quản trị có nghĩa là nhóm bao gồm đại diện của các quốc gia thành viên của thỏa thuận được tạo ra bởi thỏa thuận để chịu trách nhiệm về việc quản lý và hoạt động của thỏa thuận. Hội đồng quản trị có nghĩa là các quản trị viên của hiệp hội này đại diện cho tất cả các quốc gia thành viên khi các quản trị viên đó đang hoạt động như một cơ quan theo đuổi quyền hạn được cấp bởi hiệp định này.)

Managing (or executive) board

Ban điều hành

 

(Ban điều hành có nghĩa là cơ quan, không phân biệt tên, được chỉ định trong tuyên bố để thay mặt hiệp hội. Ban điều hành công ty là một nhóm giám sát các hoạt động và hoạch định chiến lược cũng như ra quyết định trong một tổ chức.Ban điều hành có nghĩa là một nhóm giám đốc được bầu hoặc bổ nhiệm để thay mặt và trong phạm vi quyền hạn được ủy ban cấp cho họ.)

Working board

Ban làm việc

 

(Sự thật là các hội đồng làm việc là hội đồng quản trị. Cũng giống như hội đồng quản trị, hội đồng làm việc chịu trách nhiệm về chiến lược và chính sách toàn cảnh của một tổ chức, nhưng các thành viên của hội đồng làm việc thực sự thực hiện các chiến lược đó, trong khi các thành viên của hội đồng quản trị thì không.)board member là gì

Hình ảnh minh hoạ cho Board Member 


 

Mục đích chính của hội đồng quản trị "là đảm bảo sự thịnh vượng của công ty bằng cách chỉ đạo tập thể các công việc của công ty, đồng thời đáp ứng lợi ích phù hợp của các cổ đông và các bên liên quan". Có thể tóm tắt nội dung bài học qua một câu ngắn gọn như thế. Hy vọng bài học sẽ giúp ích được cho các bạn thật nhiều trong việc học tiếng anh cũng như mở rộng vốn hiểu biết!