Tham khảo cách viết bài luận tiếng Anh về sức khỏe

Ai trong chúng ta cũng biết rằng sức khỏe là tài sản vô giá quan trong nhất của mỗi con người. Vì thế trong đời sống và trong giáo dục luôn đề cao giá trị của sức khỏe và luôn đưa ra nhiều bài viết hay để tác động đến suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, đối với một người học tiếng Anh, việc viết bài luận tiếng Anh về sức khỏe lại không dễ dàng có thể thực hiện được như suy nghĩ. Vì thế hãy cùng xem những hướng dấn dưới đây của studytienganh.

 

1. Bố cục bài luận tiếng Anh về sức khỏe

Một bài luận tiếng Anh về sức khỏe cũng như các bài luận khác bao gồm 3 phần chính là mở bài, thân bài và kết bài. Cụ thể triển khai các ý như sau:

 

Mở bài: Nêu lên góc nhìn về sức khỏe và tầm quan trọng của giữ gìn sức khỏe

Trong phần này, bạn hãy thể hiện quan điểm của mình về sức khỏe và việc giữ gìn, gia tăng sức khỏe.

 

Thân bài: Triển khai các ý chính để làm sáng tỏ luận điểm của bài luận. Có thể bao gồm một số ý như sau:

- Sự tác động của sức khỏe đến với mọi mặt trong cuộc sống.

- Các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực đến sức khỏe.

- Những biện pháp và hành động mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe: chế độ ăn uống, tập luyện thể dục, giảm căng thẳng,.....

 

Kết bài: Khẳng định lại về tầm quan trọng của sức khỏe và truyền thông điệp sống lành mạnh đến mọi người.

 

bài luận tiếng anh về sức khỏe

Sức khỏe là tài sản lớn nhất của con người

 

2. Một số từ vựng thường sử dụng

Để thực hiện một bài luận tiếng Anh về sức khỏe, người viết phải có được sự hiểu biết và vốn từ cơ bản để triển khai. Dù biết rằng mỗi chủ điểm cần một lượng từ khác nhau song studytienganh vẫn muốn nhắc lại một số từ vựng thường xuyên được sử dụng trong các bài viết về chủ đề sức khỏe.

 

Từ

Ý nghĩa

Từ

Ý nghĩa

health

sức khỏe

nutrition

dinh dưỡng

important

quan trọng

thought

tư tưởng

healthy

lành mạnh

useful

có ích

balance

cân bằng

sport

thể thao

Eating

ăn uống

habit

thói quen

practice

tập luyện

immune system

hệ miễn dịch

morale

tinh thần

think

suy nghĩ

life style

lối sống

positive

tích cực

water

nước

comfortable

thoải mái

 

 

bài luận tiếng anh về sức khỏe

 Bài luận tiếng Anh về sức khỏe giúp nâng cao ý thức của mỗi người

 

3. Những mẫu bài luận tiếng Anh về sức khỏe

Sau đây là một số mẫu bài luận tiếng Anh về sức khỏe để bạn tham khảo và tùy biến linh hoạt theo yêu cầu cá nhân.

 

Mẫu 1:

    As we all know, having health seems to have everything. If health is weak, the body is not healthy, people will not fulfill their dreams, pursue their passions, can not enjoy life and create value for themselves.

(Như tất cả chúng ta đều biết, có sức khỏe dường như là có tất cả. Nếu sức khỏe yếu, cơ thể không khỏe mạnh, bệnh tật thì con người sẽ không thực hiện ước mơ, theo đuổi đam mê, không thể tận hưởng cuộc sống và tạo ra giá trị cho bản thân)

 

    With only good health, we can enjoy this life. The importance of health matters is that, but not everyone has the awareness to protect health.

(Chỉ có sức khỏe tốt, chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống này được. Tầm quan trọng về vấn đề sức khỏe là thế, nhưng không phải ai cũng có nhận thức để bảo vệ sức khỏe.)

 

   Anyone born in the world wants to be healthy. If we are sick, we will have no mind to worry about, work and produce anything. It makes people spend a lot of money, wealth, time and affects their loved ones in the family and society. Therefore, health is the key to opening the door of happiness for everyone.

(Bất cứ ai sinh ra trên đời cũng cũng mong muốn mình khỏe mạnh. Nếu bệnh tật, ốm đau, chúng ta sẽ không còn tâm trí nào để lo lắng, làm việc và tạo ra thành quả gì được. Nó khiến con người tốn nhiều tiền bạc, của cải, thời gian và ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình, xã hội. Chính vì thế, sức khỏe là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc cho mỗi người)

bài luận tiếng anh về sức khỏe

Cần đưa ra những luận điểm về tầm quan trọng của sức khỏe trong bài luận

 

Mẫu 2:

      Health plays an important role in a person’s life as good health supports us to live life to the fullest with what people desire to do. Therefore, they need to have a green lifestyle to stay healthy.

 

      To have good health is not difficult; however, to keep the body healthy is not simple. This requires us to have a balanced lifestyle with some popular remedies as follows: healthy eating, regular exercises, and stress reduction. First of all, healthy eating is one of the key factors contributing to a vigorous body. Healthy eating means that people should keep a regular balanced diet. This substantively improves people‘s health.

Also, it is important to always ensure the adequate supplement of the nutrients because if the nutrients are balanced yet not sufficient, the operation of the body is not properly effective. Hence, with the sufficiency of the nutrients, the immune system is boosted to a large extent, supporting the body to function well.

The next significant point which affects good health is doing exercises. Regular exercises aids to reduce the risk of disease, maintaining the body to be in good condition. This is because doing exercises frequently promotes the efficient operation of the blood circulatory system and other organs in the body, extremely helpful to good health. Additionally, people need to avoid sleeping too much because excessive sleep causes fatigue and mental illness, weakening the body’s conditions. Instead of sleeping too much, it is vital for them to play outsides to motivate the body to function.

Stress reduction is significantly helpful to improve people’s health. Stress has a negative effect on mental health and the organs in the body, causing the body to be susceptible to disease. Therefore, people need to minimize or even relieve stress. Besides, people should experience more joy in life, making their mood happier and more comfortable. This certainly results in a healthier body.

 

        In conclusion, health is extremely important and valuable to everyone; hence, it is necessary for people to maintain a balanced lifestyle to keep good health.

 

 

Tham khảo cách viết bài luận tiếng Anh về sức khỏe trên đây có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tự mình thực hiện một bài luận dài. Ngay từ bây giờ hãy bắt tay thực hiện tự mình viết một bài luận với những gợi ý chi tiết trên bài viết bạn vừa xem từ studytienganh nhé!

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !