"CHOOSE": Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh

Trong cuộc sống hằng ngày, chắc hẳn ai cũng phải đưa ra cho mình những lựa chọn khác nhau. Và trong tiếng anh, chúng được thể hiện qua từ "Choose". Vậy cấu trúc và cách sử dụng của "Choose" trong tiếng anh như thế nào? thì bạn hãy tham khảo bài viết chi tiết dưới đây của Studytienganh nhé!

 

1, "Choose" nghĩa là gì?

 

- "Choose" là động từ có nghĩa tiếng việt là chọn, lựa chọn, chỉ một quyết định dựa trên sự vượt trội về chất lượng,để cân nhắc, hoặc xem xét lựa chọn một vấn đề hoặc điều gì đó. 

 

"Choose" nghĩa là gì?

 

2, Các dạng cấu trúc "Choose" thường gặp

 

"Choose" thường được sử dụng theo các dạng cấu trúc sau trong tiếng anh:

 

Cấu trúc "Choose" + as/ for 

 

- Cấu trúc "Choose" + for được dùng trong ngữ cảnh chọn cho ai hoặc một thứ gì đó trở thành một cái gì đó

 

Choose + somebody/something + as/for + something 

Hoặc Choose + somebody + to be + something 

 

Ví dụ:

 • We chose Jack as class president.
 • Chúng tôi chọn Jack làm lớp trưởng.

 

 • They chose her to be representative
 • Họ chọn cô ấy làm đại diện

 

Cấu trúc "Choose" + between

 

- Dùng "Choose" + between để lựa chọn giữa 2 người hoặc đưa ra lựa chọn nhiều thứ, các điều gì đó. 

 

Choose + between + somebody/something + and/or + somebody/something

 

Ví dụ:

 • Mary had to choose between singing and playing piano.
 •  Mary phải lựa chọn giữa việc ca hát và chơi piano

 

Cấu trúc cannot+ Choose+ but

 

- Cấu trúc cannot+ Choose+ but được dùng khi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm việc này

 

S + cannot choose but + V 

 

Ví dụ:

 • She cannot choose but learn.
 • Cô ấy không còn cách nào khác ngoài học

 

Các dạng cấu trúc "Choose" thường gặp

 

Cấu trúc "Choose" + from

 

- "Choose" kết hợp với from để chỉ sự lựa chọn nhiều hơn hai

 

Choose + from + someone/something

 

Ví dụ:

 • I will have to choose from these book only.
 • Bạn sẽ chỉ phải chọn từ những quyển sách này.

 

Cấu trúc "Choose" + to do

 

- Cấu trúc "Choose" + to do có hàm ý chọn làm một việc hoặc điều gì đó:

 

Choose + to do + something 

 

Ví dụ:

 • We chose to do by laptop
 • Chúng tôi đã chọn làm bằng máy tính xách tay

 

3, Cách dùng "Choose" trong tiếng anh

 

- "Choose" được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, nghĩa của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc. "Choose" được dùng để thể hiện sự lựa chọn, đưa ra quyết định về một điều gì đó. 

 

- "Choose" được chia theo các chủ ngữ dưới đây:

 

Chủ ngữ

Hiện tại

Quá khứ

I

choose 

chose

He/She/It

chooses

chose

You/We/They

choose

chose


 

4. Một số ví dụ về "Choose" trong tiếng anh

 

Ví dụ:

 

 • I will choose John as my doctor.
 • Tôi sẽ chọn John làm bác sĩ của tôi

 

 • They will choose between the two best students
 • Họ sẽ chọn hai học sinh giỏi nhất

 

 • He chose that flower for her
 • Anh ấy đã chọn bông hoa đó cho cô ấy.

 

 • I had to choose between matcha or chocolate ice cream
 • Tôi phải chọn giữa kem trà xanh hoặc kem socola

 

 • We chose pink for the carpet or the wall
 • Chúng tôi chọn màu hồng cho thảm hoặc tường

 

 • She cannot choose but to observe the rules
 • Cô ấy không thể lựa chọn ngoài việc tuân thủ theo các quy định

 

 • They chose to online learn 
 • Họ chọn học trực tuyến

 

 • Mike chose his brother to be presentation
 • Mike đã chọn anh trai của mình thuyết trình

 

Một số ví dụ về "Choose" trong tiếng anh

 

5, Các cụm từ thông dụng với "Choose"

 

choose carefully: chọn kỹ lưỡng

choose for yourself: anh cứ việc chọn 

choose between: Chọn giữa

choose as: Chọn như

choose for: Chọn cho

choose from: Chọn từ

choose whether: Chọn xem

choose among: Chọn trong số

choose by: Chọn bởi

 

Vừa rồi là những kiến thức về "Choose" Studytienganh muốn chia sẻ cho bạn. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu được phần nào về cấu trúc và cách sử dụng "Choose" cũng như các cụm từ thông dụng được sử dụng nhiều, giúp bạn biểu đạt được nhiều ý nghĩa trong thực tiễn. 

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !