Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Thực Vật

Thế giới thực vật có muôn vàn kỳ thú, đồng nghĩa với từ vựng của nó cũng không kém phần thú vị. Vậy bạn có muốn học từ vựng tiếng Anh về thực vật không? Nếu có, hãy cùng theo dõi ngay bài viết “Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Thực Vật” của chúng tôi dưới đây

 

Từ vựng tiếng Anh về thực vật

 

Thực vật là những sinh vật có khả năng tạo ra chất dinh dưỡng từ những chất vô cơ từ quá trình quang hợp. Thực vật chủ yếu là những sinh vật tự dưỡng, vô chi vô giác, không thể tự di chuyển.

Để dễ tìm hiểu chúng tôi sẽ chia các từ vựng tiếng Anh về cây cối thành các nhóm khác nhau để dễ dàng trong việc tìm hiểu

 

Tổng Hợp Từ Vựng về Thực Vật

 

Từ vựng tiếng Anh về cây thân gỗ

 

Từ vựng 

(vocabulary)

Phiên âm

(Spelling)

Nghĩa

(Meaning)

Beech

/bi:t∫/

Cây sồi

Pine

/pain/

Cây thông

Poplar

/’pɔplə(r)/

Cây bạch dương

Sycamore

/’sikəmɔ:/

Cây sung dâu

Willow

/’wilou/

Cây liễu

Yew

/ju:/

Cây thủy tùng

Cedar

/’si:də/

Cây tuyết tùng

Elm

/elm/

Cây Linh sam

Hazel

/’heizl/

Cây phỉ

Hawthorn

/’hɔ:θɔ:n/

Cây táo gai

Holly

/’hɔli/

Cây nhựa ruồi

Lime

/laim/

Cây đoan

Birch

/bə:t∫/:

Cây gỗ bu lô

Maple

/’meipl/

Cây thích

Oak

/əʊk/

Cây sồi

Plane

/plein/

Cây tiêu huyền

olive tree

/ˈɒlɪv triː/

Cây ô liu

Ivy

/’aivi/

Cây thường xuân

Nettle

/’netl/

Cây tầm ma

 

Từ vựng tiếng Anh về cây hoa

 

Từ vựng 

(vocabulary)

Phiên âm

(Spelling)

Nghĩa

(Meaning)

Daisy

/ˈdeɪzi/

Hoa cúc

Rose

/rəʊz/

Hoa hồng

Narcissus

/nɑːrˈsɪsəs/

Hoa thủy tiên

Orchid

/ˈɔːkɪd/

Hoa phong lan

Tulip

/ˈtjuːlɪp/

Hoa tu-lip

Sunflower

/ˈsʌnflaʊər/

Hoa hướng dương

Cyclamen

/ˈsaɪkləmən/

Hoa anh thảo

Poppy

/ˈpɒpi/

Hoa anh túc

Pansy

/ˈpænzi/

Hoa păng-xê

Violet

/ˈvaɪələt/

Hoa vi-o-let

Mimosa

/mɪˈmoʊsə/ 

Hoa trinh nữ

Lily

/ˈlɪli/

Hoa loa kèn

Gladiolus

/ɡlædiˈoʊləs/

Hoa lay ơn

Forget-me-not

/fɚˈɡet.mi.nɑːt/

Hoa lưu ly

Dandelion

/’dændilaiən/

Hoa bồ công anh

Dahlia

/’deiljə/

Hoa thược dược

Carnation

/kɑ:’nei∫n/

Hoa cẩm chướng

Waterlily

/’wɔ:təlis]/

Hoa súng

Primrose

/bʌn ɒv ˈflaʊəz/

Bó hoa

 

Từ vựng tiếng anh về cây ăn quả

 

Từ vựng 

(vocabulary)

Phiên âm

(Spelling)

Nghĩa

(Meaning)

Orange

/bə’nɑ:nə/

Cam

Banana

/bə’nɑ:nə/

Chuối

Starfruit

/’stɑ:r.fru:t/

Khế

Mango

/´mæηgou/

Xoài

Kiwi

/’ki:wi/

Kiwi

Kumquat

/’kʌmkwɔt

Quất

Duirain

/´duəriən/

Sầu riêng

Lemon

/´lemən/

Chanh vỏ vàng

Lime

/laim/

Chanh vỏ xanh

Custard-apple

/’kʌstəd,æpl/

Mãng cầu

Plum

/pitʃ/

Mận

Peach

/pitʃ/

Đào

Pear

/peə/

Melon

/´melən/

Dưa

Watermelon

/’wɔ:tə´melən/

Dưa hấu

Berry

/’beri/

Dâu

Strawberry

/ˈstrɔ:bəri/

Dâu tây

Malay apple

/mə’lei ‘æpl/

Hạt điều

Star apple

/’stɑ:r ‘æpl/

Vú  sữa

 

 

Tổng Hợp Từ Vựng về Thực Vật

 

Từ vựng tiếng anh về rau, củ quả

Từ vựng 

(vocabulary)

Phiên âm

(Spelling)

Nghĩa

(Meaning)

Celery

/ˈsɛləri/

Cần tây

Cabbage

/kæbɪʤ/

Bắp cải

Cauliflower

/ˈkɒlɪflaʊə/

Súp lơ

Broccoli

/ˈkɒlɪflaʊə/brɒkəli/

Bông cải xanh

Bean sprouts

/biːn spraʊts/

Giá đỗ

Herbs

/hɜːbz/

Rau thơm

Malabar spinach

/spɪnɪʤ/

Rau mồng tơi

Seaweed

/siːwiːd/

Rong biển

Wild betel leaves

/waɪld ˈbiːtəl liːvz/

Lá lốt

Corn

/kɔːn/

Ngô

Marrow

/mærəʊ/

Bí xanh

Cucumber

/kjuːkʌmbə/

Dưa leo

Tomato

/təˈmɑːtəʊ/

Cà chua

Sweet potato

/swiːt pəˈteɪtəʊ/

Khoai lang

Potato

/pəˈteɪtəʊ/

Khoai tây

Onion

/ʌnjən/

Hành tây

Loofah

/uːfɑː/

Mướp

Mushroom

/mʌʃrʊm/

Nấm

Black fungus

/blæk ˈfʌŋgəs/

Mộc nhĩ đen

 

Ví dụ về từ vựng tiếng Anh về thực vật

 

 • Ví dụ 1: Plants are autotrophs, harmless, inanimate, and unable to move
 • Dịch nghĩa: Thực vật là sinh vật tự dưỡng, vô hại, vô tri vô giác và không thể di chuyển
 •  
 • Ví dụ 2: corn maize is preferred by farmers over varieties, conventional maize has a high yield because of the advantage of hybrid varieties.
 • Dịch nghĩa:  Cây ngô đồng được nông dân ưa chuộng hơn các loại giống ngô thường cho năng suất cao vì có ưu điểm là giống ngô lai.
 •  
 • Ví dụ 3: Mushrooms more closely related to animals than plants, even though the discipline of fungi, or mycology, is often classified as a branch of botany.
 • Dịch nghĩa: Nấm có quan hệ gần gũi với động vật hơn thực vật, mặc dù ngành nấm, hay nấm học, thường được xếp vào một ngành thực vật học.
 •  
 • Ví dụ 4: Strawberries originated in the Americas and were bred by European gardeners in the 18th century to create a widely cultivated strawberry variety today.
 • Dịch nghĩa: Dâu tây có nguồn gốc từ Châu Mỹ và được các nhà vườn Châu Âu lai tạo vào thế kỷ 18 để tạo ra giống dâu tây được trồng rộng rãi ngày nay.
 •  
 • Ví dụ 5: The Christmas tree is usually a pine tree that is customarily decorated for Christmas presents.
 • Dịch nghĩa: Cây thông Noel thường là cây thông thường được trang trí để làm quà Giáng sinh.

 

Tổng Hợp Từ Vựng về Thực Vật

 

 • Ví dụ 6: Sunflowers rotate in the direction of the Sun.
 • Dịch nghĩa: Hoa Hướng Dương quay theo hướng Mặt Trời
 •  
 • Ví dụ 7: Sycamore trees grow wild in tropical and subtropical regions in moist soil areas along the edge of forests, especially along the banks of ponds, lakes, rivers, and streams.
 • Dịch nghĩa: Cây sung dâu mọc hoang ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở những vùng đất ẩm ven rừng, nhất là ven bờ ao, hồ, sông, suối.
 •  
 • Ví dụ 8: Broccoli is cooked either plain or steamed, but can also be eaten raw as raw vegetables in appetizers.
 • Dịch nghĩa: Bông cải xanh được chế biến bằng cách thường hoặc hấp, nhưng cũng có thể được ăn sống như rau sống trong những đĩa đồ nguội khai vị.
 •  
 • Ví dụ 9: Green vegetables are very healthy for human Health
 • Dịch nghĩa: Rau xanh rất tốt cho sức khỏe con người
 •  
 • Ví dụ 10: Coriander is edible vegetables grown or picked from nature that have a characteristic aroma depending on the type formed by the evaporation of essential oils in the vegetable.
 • Dịch nghĩa: Rau thơm là loại rau ăn được trồng hoặc hái từ tự nhiên, có mùi thơm đặc trưng tùy theo loại được hình thành do sự bay hơi của tinh dầu trong rau.

 

Trên đây là bài viết của chúng tối về từ vựng thực vật. Chúc bạn bổ sung được nhiều kiến thức về từ vựng tiếng Anh cho bản thân.
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !