Câu cảm thán trong tiếng anh: cấu trúc và cách viết

Câu cảm thán giúp ta bày tỏ cảm xúc của bản thân, có thể là vui, buồn, khen, chê, phẫn nộ hay ngạc nhiên... Trong học tiếng anh, cấu trúc câu cảm thán rất đa dạng. Đôi khi chỉ cần một từ cũng là câu cảm thán như Wow! (woa, bày tỏ ngạc nhiên). Hình thức của câu cảm thán trong tiếng anh thường được cấu tạo với what và how. Dưới đây là các công thức câu cảm thán với what, how khi dùng với danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng anh kèm bài tập để các bạn có thể áp dụng.

1. Câu cảm thán trong tiếng anh (exclamator sentence)

là dạng câu dùng để diễn tả một cảm giác (feeling) hay một sự xúc động (emotion)

2. Công thức câu cảm thán trong tiếng anh với what

WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được

Example :

What a lazy student! (Cậu học trò lười quá!)

What an interesting novel! (Quyển tiểu thuyết hay quá!)

Lưu ý: đối với cấu trúc này, khi danh từ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an mà cấu trúc câu sẽ là:

WHAT + adj + danh từ đếm được số nhiều

Example :

What tight shoes are! (Giầy chật quá!)

What beautiful flowers are! (Bông hoa đẹp quá!)

cau cam than trong tieng anh

(Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh)

Đối với danh từ không đếm được, ta viết theo cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh với What như sau:

WHAT + adj + danh từ không đếm được

Example:

What beautiful weather! (Thời tiết đẹp quá! )

 

Đối với cấu trúc trên, người ta có thể thêm vào phía sau một chủ từ và một động từ. Và lúc đó, cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh với "What " sẽ trở thành:

What + a/ an + adj + noun + S + V

Example: What a good picture they saw! (Tôi đã xem một bức tranh thật tuyệt!)

 

3. Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh với How

HOW + adjective/ adverb + S + V

Example :

How cold (adj) it is! (Trời lạnh thế!)

How interesting (adj) this film is! (Bộ phim này thú vị thật!)

How well (adv) she sings! (Cô ấy hát hay thế không biết!)

 

4. Các dạng câu cảm thán trong tiếng anh khác

I did it! (Tớ làm được rồi!)

I am so happy! (Tôi rất vui)

You did a good job! (Bạn làm tốt lắm!)

That is an expensive car! (Đó là một chiếc xe hơi đắt đỏ!)

I love the color of your room! (Tớ thích màu sắc căn phòng của cậu!)

That's amazing! (Thật ngạc nhiên!)

cau cam than trong tieng anh

(Bài tập về câu cảm thán trong tiếng anh)

5. Bài tập về cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh

Bài 1 : Dùng What đặt thành câu cảm thán cho những câu sau:

Example:

It is a thick book -> What a thick book!

 

It is a big house

They are beautiful flowers

She is a kind girl

That is a nice surprise

These are expensive rings

He is a fat man

It is a pity

They are dirty chairs

 

Bài 2: Dùng How đặt thành câu cảm thán cho những câu sau:

Example :

It is very nice -> How nice it is!

 

He is very strong

They are tall

Is is expensive

They are too dangerous

She is very young

You are rich

I am happy

We are tired

 

Bài 3 : Hoàn thành câu thứ hai sao cho cùng nghĩa với câu thứ nhất

What caused the explosion? What was the cause .................?

We're trying to solve the problem. We're trying to find a solution...................

Sue gets on well with her brother. Sue has a good relationship...................

Prices have gone up a lot. There has been a big increase ........................

I don't know how to answer the question. I can't think of an answer ..................

I don't think that a new road is necessary. I don't think there is any need............

The number of people without jobs fell last month. Last one there was a fall ................

Nobody wants to buy shoes like these any more. There is no demand.....................

In what way is your job different frommine? What is the difference............................?

 

Tuyền Trần