Cấu Trúc và Cách Dùng BY trong Tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng anh thì giới từ là một bộ phận lời nói. Nó dùng để  giới thiệu một giới ngữ. Một giới từ khi được đặt vào câu. Thì sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những điều đang được đề cập trong câu ấy. Ví dụ, trong câu "He go to there by bus", từ "by" là một giới từ, giới thiệu giới ngữ "By bus". Cùng tìm hiểu bài viết sau

 

 

cách dùng by, cấu trúc sử dụng by

Giới từ “By” trong tiếng anh.

 

1. Định nghĩa “By” nghĩa là gì?

 

Giới từ “By” rất thông dụng trong tiếng Anh. Nó được sử dụng trong rất nhiều tình huống Tiếng Anh. Vì thế mà chúng ta phải hiểu định nghĩa “By” nghĩa là gì?  “By” như từ phần đầu chúng tôi đã giới thiệu. Thì “By” thường được sử dụng với chức năng như là một giới từ.Khi dịch nghĩa là chung là “bằng cách”. Nhưng đôi lúc, nó được sử dụng với chức năng trạng từ. 

 

2. Cấu trúc “By”.

Cũng như những giới từ khác, cấu trúc “By” khá đơn giản. Một số cấu trúc của “By” có thể thấy trong bảng sau:

 

“By” + Noun.

Example: He goes to school by bus. (Anh ấy đi đến trường bằng xe buýt)

Thường mang nghĩa là bằng cách nào, cái gì, ai, phương tiện nào…..

“By” + V-ing.

Example: You can lock this door by moving this catch to the left. (Bạn có thể khóa cửa này bằng cách di chuyển chốt này sang trái.)

Thường để chỉ cách thức.

“By”+ time expression.

Example: Guests must leave their hotel rooms by 11 am.(Du khách phải rời khỏi phòng khách sạn của mình trước 11 giờ sáng.)

Thường chỉ khoảng thời gian gian có thể làm được.

 

3. Cách dùng “By”.

Để có thể sử dụng giới từ “By” một cách thông thạo và đúng đắn. Bạn cần nắm những cách dùng “By”. Và giới từ “By” có chung quy lại là 8 cách dùng phổ biến sau:

 

cách dùng by, cấu trúc sử dụng by

8 cách dùng “By”

 

“By” + nơi chốn, địa điểm: dùng để nói vị trí bên cạnh, gần hoặc ở cạnh.

Example: The coffee is by the bank.(Quán cà phê gần ngân hàng)

 

“By” + phương tiện đi lại( car/ bus/ coach/ train/ boat/ plane/ taxi/ gojeck): dùng để nói di chuyển bằng phương tiện nào.

Example: Linda goes to work by car. (Linda đi làm bằng ô tô)

 

“By” + phương tiện giao tiếp( phone/ smartphone/ letter/ fax/ email/ post): dùng để chỉ cách thức liên lạc với nhau.

Example: My brother calls me by smartphone. (Anh trai tôi gọi cho tôi bằng điện thoại thông minh)

 

“By” + phương thức thanh toán( credit card/ cheque): dùng dùng để nói về cách thanh toán hóa đơn của bạn.

Example: I must pay the water bill by ZaloPay (Tôi phải thanh toán tiền nước bằng ZaloPay)

 

*Lưu ý: Đối với tiền mặt dùng “in” 

Example: He pays his bill in cash. (Anh ta thanh toán hóa đơn của mình bằng tiền mặt.)

 

“By” + chủ ngữ hoặc danh từ: Thường thì dạng này dùng trong câu bị động, và để chỉ người đã làm, ảnh hưởng đến sự kiện, sự vật trong câu.

Example: This car is bought by my mom. (Chiếc xe này do mẹ tôi mua.)

 

“By” + đại từ phản thân( myself/ yourself/ himself/ herself/ itself/ ourselves/ yourselves/ themselves): Dùng để chỉ bản thân sự vật/ người đó tự mình làm ra.

Example: He enjoys reading by himself. (Anh ấy thích đọc sách một mình.)

 

“By” + động từ thêm “ing”( V-ing): Dạng cách dùng này dùng để chỉ cách làm, thêm thông tin.

Example: You can turn off this fan by pressing the red button. (Bạn có thể tắt quạt này bằng cách nhấn vào nút màu đỏ.)

 

“By” + khoảng thời gian: Để chỉ việc không được để quá, trễ khoảng thời gian đó.

Example: He must come back home by 11pm (Anh ấy phải trở về nhà lúc 11 giờ tối)

 

cách dùng by, cấu trúc sử dụng by

Công thức “By” + time

 

4. Cụm từ thông dụng với “ By”

Giới từ “By” có một số cụm từ thông dụng rất hay. Bạn có thể tham khảo  dưới đây:

 • Call by: tạt qua thăm nơi nào trên đường khi đang tới chỗ khác.
 • Come by: ghé thăm ai đó.
 • Drop by: Tiện ghé thăm.
 • Get by: chỉ có đủ( để làm gì đó).
 • Go by: trôi qua.
 • Lay by: Để dành, tiết kiệm.
 • Pass by: bỏ qua, lờ đi.

 

5. Một số ví dụ Anh-Việt với “By”

Sau đây là một số ví dụ Anh-Việt của giới từ “By”. Bạn có thể đọc và tham khảo như sau:

 

 • VD1: He travelled to Da Lat city by train.
 • Dịch: Anh ấy đi du lịch thành phố Đà Lạt bằng tàu hỏa.
 •  
 • VD2: Can you go to this ceremony by 7 a.m?
 • Dịch: Bạn có thể đến dự buổi lễ này trước 7 giờ sáng không?
 •  
 • VD3: You can pay these bills by credit card.
 • Dịch: Bạn có thể thanh toán các hóa đơn này bằng thẻ tín dụng.
 •  
 • VD4: If you want to get further information, you can connect with me by message.
 • Dịch: Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, bạn có thể kết nối với tôi bằng tin nhắn.

 

Để trở nên thông thạo và giỏi trong tiếng anh. Bạn cần nắm vững những cách dùng thông thường nhất của những giới từ đơn giản. Trong đó có “By”. Bài đọc trên sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về giới từ “By”
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !