Last But Not Least là gì và cấu trúc Last But Not Least trong Tiếng Anh

Last but not least là thành ngữ Tiếng Anh được sử dụng khá phổ biến trong giao tiếp cuộc sống hằng ngày. Cùng Studytienganh tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách dùng của thành ngữ này qua bài viết dưới đây nhé!

1. Last but not least là gì?

Last but not least là cụm từ Tiếng Anh mang ý nghĩa là “ Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng

 

last but not least là gì

Last but not least

 

2. Cấu trúc và cách dùng của last but not least

Last but not least là câu thành ngữ được sử dụng khá phổ biến trong văn phong nói (Spoken English) và thường dùng cho các cuộc nói chuyện theo nhóm khoảng từ ba người trở lên.

 

Last but not least được sử dụng phổ biến khi mà bạn liệt kê rất nhiều thứ và lại muốn nhấn mạnh vào cái cuối cùng với ý nghĩa rằng nó cũng thực sự quan trọng như những cái khác ( đã đề cập trước đó), kể cả khi bạn đề cập nó vào cuối cùng.

 

Việc dùng Last but not least như vậy là để nhắc người nghe không nên đánh giá thấp yếu tố cuối cùng đó.

 

Tuy nhiên, những điều mà bạn liệt kê phải là một danh sách ngẫu nhiên, không theo bất kỳ thứ tự ưu tiên hoặc thứ tự quan trọng nào cả.

 

Ví dụ:

 •  I want to say thank you to my parents, my grandparents , my teachers, and last but not least, my friends for always supporting me for 3 year.
 • Tôi muốn nói lời cảm ơn đến bố mẹ tôi, ông bà tôi , thầy cô tôi và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là bạn bè tôi vì luôn luôn ủng hộ tôi trong 3 năm qua.

 

3. Ví dụ anh – việt

Ví dụ:

 • If Anna wants to borrow my car, she has to follow some of my rules. Firstly, she has to obey the speed limit, don't run too fast and refuel before she returns the car to me, and remember to return the car to me before I need it tomorrow afternoon. Last but not least, she mustn't drive my car if she is drinking and while drunk.
 • Nếu Anna muốn mượn xe của tôi, cô ấy phải tuân theo một số quy định của tôi. Thứ nhất, cô ấy phải tuân thủ quy định hạn chế tốc độ, không được chạy quá nhanh và đổ lại xăng trước khi cô ấy trả lại xe cho tôi, và nhớ trả xe cho tôi trước khi tôi cần nó vào chiều mai. Cuối cùng nhưng không phải kém quan trọng nhất, cô ấy không được lái xe của tôi nếu cô ấy uống rượu và trong lúc say xỉn.

 

lasr but not least là gì

Say xỉn khi lái xe

 

 • Jack has done so many meaningful things throughout his life. He is a caring teacher and always helps the poor, especially orphans, he has written a few books of poetry. Last but not least, it is that he has raised talented, kind and filial children.
 • Jack đã làm được rất nhiều điều ý nghĩa trong suốt cuộc đời của anh ấy. Anh ấy là một giáo viên có tâm và là người luôn giúp đỡ người nghèo nhất là những đứa trẻ mồ côi, anh ấy đã viết một vài tập thơ.  Cuối cùng nhưng không phải kém quan trọng nhất, đó là anh ấy đã nuôi dạy những người con tài giỏi, tốt bụng và hiếu thảo.
 •  
 • With over 15 years of experience working in the financial and securities sectors, Ms. Nguyen Huong Thao is the last but no less important guest in our contest's talented advisors.
 • Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, chị Nguyễn Hương Thảo là vị khách mời cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong dàn cố vấn đầy tài năng của cuộc thi của chúng ta.
 •  
 • Last but not least, when employees in large companies or corporations, especially those on top management are in the sights of hackers. Hackers can achieve many purposes by hacking the personal social media accounts of leaders. Not only does it provide them with access to valuable information known only to the leaders, but also gives them the opportunity to use it for personal gain.
 • Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khi mà nhân viên trong các công ty hay tập đoàn lớn, đặc biệt là những người nằm trong ban lãnh đạo cấp cao đang ở trong tầm ngắm của các hackers. Các hackers có thể đạt được rất nhiều mục đích khi hack tài khoản mạng xã hội cá nhân của các nhà lãnh đạo. Nó không chỉ cung cấp cho bọn chúng quyền truy cập vào thông tin quý giá mà chỉ các nhà lãnh đạo mới được biết mà còn tạo cơ hội cho bọn chúng lợi dụng để trục lợi cá nhân.

 

last but not least là gì

Hình ảnh của Hacker

 •  
 • Parts of the main text, such as section headings, are usually large in size. You can align those titles to the center of the page, to assert their importance. The subtitles tend to be longer, smaller in size, but you should also align them in the middle. Last but not least, body text is usually aligned from left to right. Aligning large paragraphs to the left makes it easier for viewers to glance at the layout and retain information.
 • Với các phần văn bản chính, chẳng hạn như các tiêu đề các mục, thường sẽ có kích thước lớn. Bạn có thể căn chỉnh các tiêu đề đó vào trung tâm của trang, để khẳng định tầm quan trọng của chúng. Những tiêu đề phụ (subtitle) thì thường có xu hướng dài hơn, kích thước nhỏ hơn nhưng bạn cũng nên căn chỉnh chúng năm ở giữa. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó chính là các phần văn bản nội dung thường được căn chỉnh từ bên trái sang bên phải. Việc bạn căn chỉnh các đoạn văn bản lớn ở bên trái sẽ giúp cho người xem dễ dàng lướt qua bố cục và giữ lại được thông tin.

 

Cảm ơn sự theo dõi của bạn đọc. Chúc các bạn học Tiếng Anh thật vui nhé!
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !