Cấu trúc và cách dùng cụm từ In Case Of trong câu Tiếng Anh

In case of là một giới từ và nó là cấu trúc dùng để diễn tả rằng khi có một sự việc hay một điều gì đó xảy ra thì nên làm gì và chúng ta cần làm gì, nên làm gì để có thể chuẩn bị hoặc đối phó, xử lý tình huống này. Có rất nhiều từ trong tiếng anh đồng nghĩa với In Case of và thường hay gây ra sự nhầm lẫn khi sử dụng một số cụm từ hoặc cấu trúc đồng nghĩa. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thể phân biệt và dùng In case of một cách chuẩn nhất nhé.

cấu trúc in case of

Hình ảnh minh họa

 

1. Cấu trúc và cách dùng In case of

Trong tiếng Anh thì In case là một trong những cấu trúc được dùng khá phổ biến. Về mặt bản chất thì In case  là một trạng từ hay một từ nối. Nếu như chúng ta thêm từ “of” vào sau In case thì cụm từ In Case Of sẽ trở thành một giới từ.

Cấu trúc:  In case of + N, S+V (= if there is/there are)

Cấu trúc này có nghĩa là khi một điều gì đó xảy ra hoặc một sự việc bất ngờ xảy ra thì nên làm gì và cần chuẩn bị phương án và cách giải quyết như thế nào trong tình huống này.

 

      cấu trúc in case of

Trong tình huống khẩn cấp

 

 

 • In case of doubt, please talk to them and try to find out the truth
 •  Trong trường hợp nghi ngờ, hãy nói chuyện với họ và cố gắng tìm ra sự thật
 •  
 •  In case of emergency, you had better call 113
 •  Trong trường hợp khẩn cấp, bạn nên gọi cho 113

 

2. Một số chú ý khi dùng In case và In case of

Theo sau in case of luôn luôn là một danh từ với nghĩa là khi, nếu điều gì xảy ra và chúng ta không nên sử dụng in case để thay thế cho if. Và trong một vài trường hợp, chúng ta có thể sử dụng let kèm với should để thay thế cho “in case” .

 

Trong tiếng Anh, trong một số trường hợp, chúng ta thường sử dụng let trong các tình huống văn nói thông thường chứ không sử dụng cả trong văn viết như in case. In case vẫn là một trong những cấu trúc thông dụng và được sử dụng linh hoạt hơn trong nhiều trường hợp . 

 

3. Phân biệt in case of, in case và  if

 

cấu trúc in case of

Sự khác nhau của  in case, in case of và in case với if

 

 3.1. Phân biệt In case và In case of 

 

Trong tiếng Anh, Cấu trúc in case mang nghĩa là “đề phòng, trong trường hợp, phòng khi”. “In case” là cấu trúc  được dùng để nói về những việc chúng ta nên làm để chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra trong tương lai.Ngoài ra, cấu trúc in case là một cấu trúc chúng ta sử dụng khi thể hiện cách chúng ta sẽ đề phòng khả năng xảy ra điều gì đó.

 

Cấu trúc của In case là In case + S + V, S +V

Trong đó: S là Subject: chủ ngữ, V là Verb: động từ. 

 

Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp thêm tân ngữ và các yếu tố phụ khác trong câu. Để đảm bảo tính ngữ pháp thì đi sau IN CASE luôn là một mệnh đề. Để hiểu thêm về cách dùng của cấu trúc này mình sẽ đưa ra một ví dụ minh họa dưới đây.

 

Ví dụ:

 • In case you meet my brother, you can ask him for advice.
 •  Nếu bạn gặp anh tôi, bạn có thể xin anh ấy thêm lời khuyên

 

Trong tiếng Anh, In case sẽ có thể cộng với một mệnh đề mang nghĩa phòng khi, đề phòng, lo sợ việc gì còn sau in case of là một danh từ. Ngoài ra , in case có thể đứng ở giữa câu. Thay vì sử dụng thì tương lai đơn với “will”thì chúng ta thường sử dụng thì hiện tại đơn cho mệnh đề bắt đầu bằng in case.

 

3.2. Phân biệt Incase và if 

 

In case có nghĩa “phòng khi, trong trường hợp” trong khi if có nghĩa là “nếu, nếu mà”.In case được sử dụng khi muốn nói rằng trước khi một điều gì đó xảy ra thì chúng ta nên làm gì để đề phòng, xử lý hay chuẩn bị. Hơn nữa, in case mang tính cẩn thận, chuẩn bị hay đề phòng hơn so với if. Còn If được sử dụng khi đưa ra một lời khuyên, lời nhắc nhở. Cấu trúc if  mang nghĩa một điều gì đó có thể xảy ra với một điều kiện nhất định và là cấu trúc của câu điều kiện, nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Còn cấu trúc in case trong Tiếng Anh  thường chỉ một hành động đề phòng một tình huống có thể xảy ra trong tương lai, cho dù tình huống ấy có xảy ra hay không.

 

Ví dụ:

 • In case there is an emergency checkup, you should be prepared.
 •  Bạn nên chuẩn bị đề phòng một buổi kiểm tra đột xuất.
 •  
 • If you want to pass this exam, you should study hard. 
 •  Nếu cậu muốn vượt qua kì thi này thì cậu nên học hành chăm chỉ.

 

Như vậy, qua bài viết trên, chắc hẳn rằng các bạn đã hiểu rõ về cấu trúc và cách dùng cụm từ In Case Of trong câu tiếng Anh. Hy vọng rằng, bài viết trên đây của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học Tiếng Anh. Chúc các bạn có khoảng thời gian học Tiếng Anh vui vẻ nhất.