Cấu trúc và cách dùng Forget trong tiếng Anh

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu “Cấu trúc và cách dùng động từ Forget trong Tiếng Anh”. Forget có nghĩa là “quên”. Vấn đề mà các bạn hay thắc mắc đó là khi nào thì đi sau “Forget” là một “to + Verb-infinitive”, khi nào thì đi sau “Forget” là một “Gerunds”. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết vấn đề khó hiểu này.

1. Cấu trúc và cách dùng Forget + to Verb-infinitive

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc:

Forget + to Verb_infinitive

Khi muốn nói rằng chủ thể đã quên để làm một việc gì đó cần phải làm (hay nói cách khác là chủ thể đã chưa làm việc đó)

Cấu trúc và cách dùng Forget trong tiếng Anh

(Cách dùng động từ “Forget” trong câu)

 

Ví dụ:

 • - I forgot to water the flowers. Now they’re dead.
 • - (Tôi đã quên tưới nước cho những bông hoa. Bây giờ chúng nó đang chết)

(Phân tích: Tưới nước cho hoa là một việc cần phải làm để duy trì sự sống cho chúng, nhưng theo chúng ta thấy ở trong câu trên, chủ thể đã quên rằng mình phải cần làm điều đó để bây giờ hậu quả là những bông hoa đang chết dần).

 • - My mother forgot to buy some food for us.
 • - (Mẹ của chúng tôi đã quên mua đồ ăn cho chúng tôi).

(Phân tích: Mẹ của bọn trẻ đã quên việc cần phải làm của cô ấy là mua đồ ăn cho bọn trẻ).

 • - Anada always forgets to study English. She will fail her exam.
 • - (Cô ấy luôn luôn quên học Tiếng Anh. Cô ấy sẽ trượt trong bài kiểm tra)

(Phân tích: Anada luôn luôn quên việc cần làm của cô ấy là học Tiếng Anh nên hậu quả là cô ấy sẽ trượt ở bài kiểm tra sắp tới)

 • - I always forget turn off the lights when I leave.
 • - (Tôi luôn luôn quên tắt đèn khi rời khỏi phòng)
 •  
 • - Tommy forgets buy a ticket for me.
 • - (Tommy đã quên mua vé cho tôi rồi)

Lưu ý: Don’t forget + to V_infinitive dùng để nhắc nhở đừng quên làm một việc gì đó.

     Ví dụ:

 • - Don't forget to give me a call when you arrive!
 • - (Đừng quên gọi cho tôi khi bạn đến đấy nhé!)

2. Cấu trúc và cách dùng Forget + Gerunds.

     Gerunds là danh động từ hay nói cách khác là một động từ thêm ing hay còn gọi là Verb-ing. Khi theo sau “Forget” là một “Gerunds” thì lúc này câu sẽ mang  một ý nghĩa hoàn toàn khác,

     Cấu trúc:                                                             

Forget + Gerunds

Or

Forget + Verb-ing

     Để muốn nói rằng chủ thể đã làm chuyện đó rồi nhưng do sơ ý hay đãng trí lại quên, tưởng rằng mình chưa làm. (hay nói cách khác là chủ thể đã làm việc đó rồi, chỉ là quên thôi).

 

Cấu trúc và cách dùng Forget trong tiếng Anh

(Cách dùng động từ Forget + Gerund trong câu)

     Giờ mời các bạn hãy tham khảo một vài ví dụ cho dễ hiểu hơn nhé!

     Ví dụ:

 • -  I forgot watering the flowers. They ‘re still alive.
 • (Tôi đã quên tưới nước cho những bông hoa. Chúng nó vẫn còn sống)

(Phân tích: Vì những bông hoa vẫn còn sống nên chủ thể đã tưới nước cho hoa rồi, chỉ là chủ thể đãng trí quên rằng mình đã tưới nước. Vì thế, câu này sẽ dùng V-ing)

 • - I forgot bringing my pen, so I borrowed my friend a pen.
 • (Tôi đã quên mang theo bút, vì thế tôi đã mượn bạn của bạn tôi một cây bút)

(Phân tích: Chủ thể có mang theo bút nhưng lại quên, quên mất việc mình có mang theo bút nên đi mượn bút của bạn)

 • - How mindless I was! I forgot bringing along software.
 • (Thật đãng trí quá đi mất! Tôi đã quên mang theo phần mềm mất rồi)

(Phân tích: Thực chất chủ thể có mang theo phần mềm nhưng lại đãng trí, nghĩ rằng mình quên mang theo phần mềm)

 • -  Sorry! I forgot doing it last night.
 • (Thật xin lỗi! Hôm qua tôi đã quên làm nó mất rồi)

*** Lưu ý: Khi trong câu có “never forget” thì đi sau đó luôn luôn là một “Gerund”

     Ví dụ:

 • - I never forget having dinner with my parents at the weekend.
 • (Tôi không bao giờ quên tôi sẽ ăn tối với bố mẹ của tôi vào cuối tuần).

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh nhé!

 

Phúc Nguyễn