Pull Through là gì và cấu trúc cụm từ Pull Through trong câu Tiếng Anh

Hôm nay, StudyTiengAnh sẽ giúp các bạn tìm hiểu một cụm động từ được dùng khá phổ biến với tất cả mọi người từ các trang mạng xã hội đến giao tiếp hằng ngày. Tùy vào ngữ cảnh và đối tượng sử dụng mà “pull through” có thể mang những nghĩa khác nhau và có vai trò quan trọng trong giao tiếp hằng ngày của mỗi người. Ngoài ra nếu như một người không giỏi tiếng anh thì sẽ rất thắc mắc nó có ý nghĩa gì mà được nhắc đến nhiều đến thế ở cả trên truyền hình, các trang mạng,...Nếu các bạn vẫn chưa biết cụm động từ này mang ý nghĩa gì theo từng ngữ cảnh và để dịch một cách chính xác nhất theo từng hoàn cảnh thì theo chân mình tìm hiểu nó ngay nhé!!!

 

pull through là gì

pull through trong tiếng Anh

 

1. “Pull through” trong tiếng Anh là gì?

Pull through

Cách phát âm: /pʊl θruː/

Định nghĩa:

Vượt qua khó khăn là một hành động tích cực để trải qua những điều khó khăn gian khổ, gay gắt để tìm đến một kết quả mới mẻ hơn, dễ dàng, y nghĩa hơn,...

 

Loại từ trong Tiếng Anh:

Là một loại động từ mang một ý nghĩa tích cực được vận dụng nhiều trong nhiều trường hợp khác nhau.

Vì là động từ nên có thế vận dụng và kết hợp với nhiều loại từ khác để tạo ra nhiều cụm từ.

Vận dụng vào các thì trong Tiếng Anh linh hoạt.

 

 • He's badly shot up  leg, but he may pull through so easy.
 • Anh ta bị bắn lên chân, nhưng anh ta có thể kéo qua rất dễ dàng.
 •  
 • They put one guard in the hospital on the way out, but  going to pull through.
 • Họ đưa một người bảo vệ vào bệnh viện trên đường ra, nhưng sẽ kéo qua khó khăn thôi.

 

2. Cấu trúc và cách sử dụng “pull through” thông dụng trong Tiếng Anh:

 

pull through là gì

pull through trong tiếng Anh

 

Cấu trúc “pull through” vận dụng ở thì hiện tại đơn:

Thể khẳng định:

CHỦ NGỮ + PULL(S/ES) THROUGH + TÂN NGỮ...

 • Min pull through his usual stunt of feeding most of his lunch to the human.
 • Min kéo qua những pha nguy hiểm thông thường của anh ta ăn hầu hết bữa trưa của mình cho con người.
 •  
 • A cross is pull through the streets in what has been described as the most massive, most  of popular religion in the country.
 • Một cây thánh giá đang kéo qua các đường phố trong những gì đã được mô tả là một tôn giáo lớn nhất, hầu hết các tôn giáo phổ biến trong cả nước.

 

Thể phủ định:

CHỦ NGỮ  + DON’T/DOESN’T + PULL THROUGH  + TÂN NGỮ…

 • The ball to  more easily don't pull through a roof or concrete slab after it has broken through.
 • Quả bóng để dễ dàng hơn không kéo qua mái nhà hoặc tấm bê tông sau khi nó bị hỏng.

 

Thể nghi vấn:

DO/DOES + CHỦ NGỮ  + PULL THROUGH...?

 • Do you try to pull through a trick prank like that on ?
 • Bạn có cố gắng để kéo qua một trò đùa lừa như thế?
 •  
 • Do you know anyone who can pull through a few strings for us?
 • Bạn có biết bất cứ ai có thể kéo qua một vài chuỗi cho chúng tôi?

 

Cấu trúc “pull through” vận dụng ở thì quá khứ đơn:

Thể khẳng định:

CHỦ NGỮ + PULLED THROUGH+  TÂN NGỮ…

 • One weekday afternoon as we girls pulled through the story of a girl who lived on a hill on one side of a valley.
 • Một buổi chiều trong tuần khi chúng ta cô gái kéo qua câu chuyện về một cô gái sống trên một ngọn đồi ở một bên của một thung lũng.

 

Thể phủ định:

CHỦ NGỮ + DIDN’T + PULL THROUGH + TÂN NGỮ …

 • I didn't pull through the missing person cases and saw one other cop pulled those files last year.
 • Tôi đã không vượt qua các trường hợp người mất tích và thấy một cảnh sát khác đã kéo những tập tin đó vào năm ngoái.

 

Thể nghi vấn:

DID + CHỦ NGỮ...+ PULL THROUGH...?

 • Did it pull through not imagine, but it pushed  and butted until got in crowd, and right up to the steps which led to the next ?
 • Có phải nó đã kéo qua không tưởng tượng, nhưng nó bị đẩy và tàn phá cho đến khi có trong đám đông, và ngay đến các bước dẫn đến tiếp theo?

 

Cấu trúc “pull through” vận dụng ở thì tương lai đơn:

Thể khẳng định:

CHỦ NGỮ + WILL + PULL THROUGH + TÂN NGỮ…

 • I will pull through over until we can self-sail on the sea easily.
 • Tôi sẽ kéo qua cho đến khi chúng tôi có thể tự giương buồm lướt trên biển một cách dễ dàng.

 

Thể phủ định:

CHỦ NGỮ + WON’T + PULL THROUGH  + TÂN NGỮ …

 • Soldiers won’t pull through over if the big tree is not moved because it is affected much to vision.
 • Những người lính sẽ không kéo qua nếu cây lớn không được di chuyển vì nó bị ảnh hưởng nhiều đến thị giác.

 

Thể nghi vấn:

WILL  + CHỦ NGỮ +  PULL THROUGH?

 • Will you pull through and see his footprints breaking the snow into little pieces and you see being pulled out and the snow having packed together and broken into pieces?
 • Bạn sẽ kéo qua và thấy dấu chân của anh ta phá vỡ tuyết thành những mảnh nhỏ và bạn thấy bị kéo ra và tuyết đã đóng gói với nhau và vỡ thành từng mảnh?

 

“Pull through” vận dụng ở  trong câu bị động:

CHỦ NGỮ + AM/IS/ARE HOẶC WAS/ WERE + PULL THROUGH + TÂN NGỮ...

 • We were pulled through this experience of the crisis of confidence, crisis of competence, I think there's a temptation to pull back from the world of money.
 • Chúng tôi đã bị kéo qua trải nghiệm này về cuộc khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng năng lực, tôi nghĩ rằng có một sự cám dỗ để kéo lại từ thế giới của tiền bạc.

 

pull through là gì

pull through trong tiếng Anh

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về “pull through” trong tiếng Anh!!!
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !