Cấu trúc và cách dùng how long trong tiếng anh

Câu hỏi với how long được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Tuy nhiên bạn đã phân biệt được cấu trúc cũng như cách sử dụng how long sao cho hợp lý hay chưa. Bài học sau chúng tôi sẽ giúp bạn củng cố lại cấu trúc và cách sử dụng how long trong tiếng Anh sao cho hợp lý, tránh nhầm lẫn.

1.  Cấu trúc và cách sử dụng how long trong tiếng Anh.

Câu hỏi với how long thường được sử dụng ở hai dạng câu hỏi với 2 ý nghĩa khác nhau.

+ How long được sử dụng để đặt câu hỏi về một khoảng thời gian - bao lâu.

+ How long ? cũng có thể được dùng để hỏi về độ dài được đo đạc của một đồ vật gì đó.

( How long được dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian)

Ví dụ:

- How long was the wedding dress?

=> It was very short, knee-length really.

Dịch nghĩa: Áo cưới dài tới đâu?

=> Nó rất là ngắn, thực sự là chỉ tới đầu gối.

- I see you are growing your hair. How long do you want it to be?

=> Shoulder-length at least.

Dịch nghĩa: Tôi thấy rằng bạn đang nuôi mái tóc của bạn. Bạn sẽ nuôi nó dài tới đâu?

=> Tối thiểu phải dài tới vai.

- How long have you been waiting?

=> Only for a minute or two.

Dịch nghĩa: Bạn đã đợi bao lâu rồi.

=> Chỉ một hoặc 2 phút.

- How long have they been married?

=> Oh, for a very long time. More than 25 years.

Dịch nghĩa: Họ đã cưới nhau bao lâu rồi.

=> Ồ, đó là một khoảng thời gian dài. Khoảng hơn 25 năm.

- How long will the concert last?

=> It should be over by ten o'clock, I think.

Dịch nghĩa: Buổi hòa nhạc sẽ kéo dài bao lâu.

=> Tôi nghĩ nó sẽ được kết thúc vào khoảng 10 giờ.

- How long was your stay in Malaysia?

=> The project lasted for two years, but I was there for two and a half years.

Dịch nghĩa: Bạn đã ở lại Malaysia trong bao lâu?

=> Dự án kéo dài trong 2 năm nhưng tôi đã hở đây 2 năm rưỡi.

2. Phân biệt cấu trúc và cách dùng how long và how many time.

How long và how many time đều là những câu hỏi về khoảng thời gian, vì thế rất dễ có sự nhầm lẫn khi sử dụng cấu trúc này. Hãy phân biệt cách sử dụng hai câu hỏi này để đưa ra câu trả lời chính xác cho mỗi trường hợp.

(Phân biệt how long và how many time)

+ How long được sử dụng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu trong tiếng Anh.

Ví dụ:

- How long have you been living in this house?

=> For 12 years now, ever since my mother died.

Dịch nghĩa: Bạn ở trong ngôi nhà này bao lâu?

=> Khoảng 12 năm, kể từ khi mẹ tôi qua đời.

- How much longer can you stay?

=> Not much longer. For another ten minutes perhaps. I have to be home before midnight.

Dịch nghĩa: Bạn có thể ở lại trong bao lâu.

=> Không lâu nữa. Khoảng 10 phút. Tôi cần phải trở về nhà trước nửa đêm.

+ Cấu trúc câu hỏi  How many time lại được sử dụng khi bạn hỏi về một con số cụ thể mỗi lần  xảy ra sự việc.

Ví dụ:

- How many times have you read that book?

=> At least ten times. I really like it.

Dịch nghĩa: Bạn đọc cuốn sách này bao nhiêu lần.

=> Khoảng 10 lần, tôi thực sự thích nó.

- How many times did you visit them last summer?

=> Almost every weekend.

+ Lưu ý, chúng ta thường sử dụng cấu trúc How often...? hơn cấu trúc How many times...? Chúng ta thường sử dụng how many time về những sự việc trong quá khứ và how often khi hỏi về sự việc trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

+ Lưu ý: Câu trả lời cho các câu hỏi how long thường được dùng cùng các giới từ "for" hoặc "since".

How long có cấu trúc ngắn gọn và được áp dụng nhiều trong tiếng anh, vì vậy cấu trúc này tương đối dễ ghi nhớ. Nắm chắc, cấu trúc và cách sử dụng how long trong tiếng Anh cũng như phân biết nó với câu hỏi khác để có thể sử dụng tiếng Anh tốt hơn nhé. Chúc các bạn chinh phục ngôn ngữ toàn cầu này thành công.

Chúc các bạn học tốt tiếng anh.

Lê Quyên

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !