Cấu trúc và cách dùng suggest trong tiếng anh

Cấu trúc với suggest được dùng để đưa ra lời đề nghị, gợi ý cho một điều gì đó có thể thực hiện, suy nghĩ hay sử dụng. Chúng ta hãy cùng hệ thống lại về cấu trúc và cách sử dụng suggest trong bài học sau nhé.

1. Cấu trúc và cách dùng khi suggest đi kèm danh động từ

(cấu trúc suggest với danh động từ thường được sử dụng trong văn nói )  

 

Cấu trúc sugggest + gerund (danh động từ) được sử dụng trong những tình huống trang trọng, nó được dùng để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào.

Ví dụ:

- Why suggest going to Cedar Point in September when the park is the most jammed?"

Dịch nghĩa: Sao lại đề nghị tới Cedar Point vào tháng chín khi mà công viên này đông nghịt người?

+ Cấu trúc này cũng sử dụng trong trường hợp mà không phải tất cả mọi người đều có thể làm theo lời khuyên ấy.

Ví dụ:

- Linh suggests taking all or part of the party budget and giving employees bonuses to help with their holiday expenses.

Dịch nghĩa: Cô ấy đề nghị dùng toàn bộ hay một phần ngân sách để thưởng cho nhân viên để giúp cho họ có tiền đi chơi.

- Chúng ta dùng cấu trúc suggest + danh động từ khi muốn nhấn mạnh điều được đề nghị, chúng ta không dùng để nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị này.

Ví dụ:

- Linh also suggests going with your mother to his appointments.

Dịch nghĩa: Linh cũng khuyên nên đi với mẹ đến chỗ hẹn với anh ta.  

- Cấu trúc này cũng có thể sử dụng khi người viết hay người nói muốn tránh việc ám chỉ người đọc là người có vấn đề, do vài lời đề nghị có thể sẽ khiến người nghe xấu hổ.

Ví dụ:

- In addition, we suggest taking odourless garlic capsules as the allicin in garlic can work against unwanted bacteria and yeasts in the gut."

Dịch nghĩa: Ngoài ra, chúng tôi đề nghị rằng nên uống viên tỏi không mùi bởi vì chất allicin trong tỏi có thể gây hại tới các vi khuẩn và men không mong muốn trong ruột.

- I  suggest planning ahead.

Dịch nghĩa: Tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước.

Cấu trúc suggest + gerund thường được dùng trong văn viết.

2. Cấu trúc và cách dùng suggest + that

Cấu trúc: suggest + that + clause

2.1. Chúng ta sử dụng cấu trúc này khi muốn đưa ra lời  khuyên trức tiếp cho một người hay một nhóm người cụ thể.

Ví dụ: Khi bác sĩ khuyên bệnh nhân:

- I suggest that you do more walk to keep your blood pressure down."

Dịch nghĩa: tôi đề nghị rằng bạn nên đi bộ nhiều hơn để giảm huyết áp.

- They suggest that the ruling party act more decisively in order not to be voted out of office in the next election."

Dịch nghĩa: Họ đề nghị đảng cầm quyền có hành động dứt khoát hơn để không bị bãi nhiệm trong vòng bầu cử tiếp theo.

- I suggested that Lan exercise more.  

- The teacher suggested that Hoa study the lesson again.

- We suggested that Linh should exercise more.

2.2. Chúng ta dùng suggest với thì hiện tại tiếp diễn khi muốn đề nghị một điều gì đó hay định giải thích tại sao mình đưa ra lời khuyên như vậy.

Ví dụ:

- Hoa is suggesting that we do something to stop this disagreement, but she doesn't yet have a clear solution.

Dịch nghĩa: Hoa đang định đưa ra lời đề nghị làm chuyện gì đó để xóa bỏ sự bất đồng này, nhưng cô ấy chưa nghĩ ra một giải pháp nào rõ ràng.

- Cấu trúc này thường dùng trong văn nói.

Ví dụ:  

- I suggested that she should buy a new house.

- I suggested that she bought a new house.

- I suggested that she buy a new house.

- I suggested her buying a new house.

- We suggested their going to the cinema.

- We suggest they go to the cinema.

- We suggest their going to the cinema.

- We suggest going to the cinema.

( Học qua các ví dụ để ghi nhớ dễ hơn cấu trúc và cách sử dụng suggest)

2.3. Sử dụng cấu trúc suggest + that để tiến cử, đề cử (một ai đó ) phù hợp với một chức vụ hay đưa ra gợi ý (một vật nào đó ) có thể sử dụng cho mục đích nào đó:

Ví dụ:

- They suggested her for for the post of Minister of the Interior.

Dịch nghĩa:  Họ đã đề cử ông giữ chức vụ̣ Bộ trưởng Nội vụ.

2.4. Suggest + that để nhắc nhở về việc cần xem xét hay cần làm một điều gì đó.

Ví dụ:

- The glove suggests that he was at the scene of the crime.

Dịch nghĩa: Chiếc găng tay cho thấy anh ta đã có mặt tại hiện trường vụ án.

2.5. Suggest + that được dùng để đưa gợi ý gián tiếp, không nói thẳng, nói bóng gió.

Ví dụ: We didn't tell her to leave, we only suggested it.

Dịch nghĩa: Chúng tôi đâu có bảo anh ta rời đi đâu, chúng tôi chỉ gợi ý thôi.

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh.

Lê Quyên

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !