"Rơm" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta cần sử dụng rất nhiều từ khác nhau để cuộc giao tiếp trở nên thuận tiện hơn. Điều này khiến những người mới bắt đầu học sẽ trở nên bối rối không biết nên dùng từ gì khi giao tiếp cần sử dụng và khá phức tạp và cũng như không biết diễn đạt như nào cho đúng. Do đó, để nói được thuận lợi và chính xác ta cần phải rèn luyện từ vựng một cách đúng nhất và cũng như phải đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ và tạo ra phản xạ khi giao tiếp.

Học một mình thì không có động lực cũng như khó hiểu hôm nay hãy cùng với StudyTiengAnh, học một mới Rơm trong Tiếng Anh là gì nhé. Chúng ta sẽ được học với những ví dụ cụ thể và cũng như cách dùng từ đó trong câu với những sự giúp đỡ từ ví dụ chắc chắn bạn sẽ học được từ mới!!!

 

rơm tiếng anh là gì

rơm trong Tiếng Anh là gì

 

1. Rơm trong Tiếng Anh là gì?

Rơm trong Tiếng Anh là Straw

 • Straw is often used to decorate rural and country-related themes. Most people are very excited if the decorative straw is real straw because they live in the city so they rarely see straw, which can give them a country experience.
 • Rơm thường được sử dụng để trang trí những chủ đề liên quan đến nông thôn và đồng quê. Hầu hết mọi người đều rất hào hứng nếu như rơm tráng trí là rơm thật bởi vì họ sống ở thành phố nên ít có dịp được nhìn thấy rơm, việc này có thể đem lại cho họ trải nghiệm đồng quê.

 

2. Thông tin chi tiết về từ vựng:

Định nghĩa: 

Straw - rơm, từ được dùng để chỉ các loại cây trồng như lúa mì khi khô lại và có màu vàng , dùng làm thức ăn cho động vật hoặc như lớp rơm trên mặt đất cho động vật để nằm trên, và để làm những vật dụng truyền thống.

Cách để phát âm Rơm trong Tiếng Anh:

Cách phát âm: /strɑː/

Loại từ của Rơm trong Tiếng Anh là:

Danh từ không đếm được

 • People use the straw to feed livestock to save money on feed costs. This could show that crops, after being harvested, can still be used as fodder.
 • Người ta sử dụng rơm để cho những loài gia súc ăn để có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đồ ăn cho gia súc. Việc này có thể cho thấy được những loại cây trồng sau khi thu hoạch xong còn có thể được dùng làm thức ăn cho gia súc.
 •  
 • Farmers when they have too much straw on the farm will sell it to other farmers. This can provide a significant additional source of income for the farm.
 • Những người nông dân khi họ có quá nhiều rơm trong trang trại thì họ sẽ đem rao bán cho những người nông dân khác. Việc này có thể đem lại nguồn thu nhập thêm đáng kể cho trang trại.

 

3. Ví dụ Anh Việt về từ Rơm trong các trường hợp:

 

rơm tiếng anh là gì

rơm trong Tiếng Anh là gì

 

[Từ được dùng làm chủ ngữ chính trong câu]

 • Straw is used to covering the floor for cattle to help keep the animals warm in the winter. They often line the stables with straw to keep the horses warm.
 • Rơm được dùng để lót sàn cho những loài gia súc để giúp cho gia súc có thể được giữ ấm trong mùa đông. Họ thường lót rơm cho chuồng ngựa để giúp cho ngựa có thể giữ ấm.

Đối với câu này, cụm từ ”straw ” là chủ ngữ của câu ở dạng không đếm được nên sau nó là động từ to be “is”.

 

[Từ được dùng làm tân ngữ trong câu]

 • She uses the straw to feed the cattle in the farm state. On her farm, most of the animals eat this kind of straw.
 • Cô ấy sử dụng rơm để cho gia súc trong trạng trại ăn. Trong trang trại của cô ấy, hầu hết những loài gia súc đều ăn loại rơm này.

Đối với câu này, từ”the straw” là tân ngữ của câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa hơn.

 

 • I use the straw to make country-style souvenirs and this makes me a huge amount of money. I was just able to use the available materials to create the right souvenirs to my liking.
 • Tôi dùng rơm làm những đồ lưu niệm đậm chất đồng quê và việc này khiến cho tôi kiếm được một khoản rất lớn. Tôi vừa có thể sử dụng nguyên liệu có sẵn để tạo nên những đồ vật lưu niệm đúng theo ý thích của tôi.

Đối với câu này, từ “ the straw ” là tân ngữ trong câu sau động từ thường “use”.

 

[Từ được dùng làm bổ ngữ cho chủ ngữ của câu]

 • The thing that you should not throw away is straw. Because if you know how to take advantage of straw, it will bring a big amount. You can sell them as fodder for other farm animals or sell them to craft shops. Craft factories need the straw to make souvenir products, so they will definitely sell for a good price.
 • Thứ mà bạn không nên vứt bỏ đó chính là rơm. Bởi vì nếu bạn biết cách tận dụng rơm, nó sẽ đem lại một khoản lớn. Bạn có thể đem bán làm thức ăn cho các loài gia súc của trang trại khác hoặc đem bán cho những xưởng đồ thủ công. Những xưởng đồ thủ công họ cần rơm để có thể làm những sản phầm lưu niệm nên chắc chắn sẽ bán được giá.

Đối với câu này, từ “straw ” làm bổ ngữ cho chủ ngữ “The thing that you should not throw away”.

 

[Từ được dùng làm bổ ngữ cho giới tư]

 • About the straw, you can use it for many things because it has many different uses besides feeding livestock. You can use it to make souvenirs, use the straw to grow mushrooms,etc.
 • Về rơm, bạn có thể sử dụng để làm nhiều thứ bời vì nó có rất nhiều cách dùng bên cạnh làm thức ăn cho súc vật. Bạn có thể sử dụng nó để làm quà lưu niệm, dùng để trồng nấm rơm.

Đối với câu này, từ “About” là giới từ và đứng sau nó là danh từ “the straw ”. Danh từ phía sau bổ ngữ cho giới từ phía trước làm rõ nghĩa của câu.

 

rơm tiếng anh là gì

rơm trong Tiếng Anh là gì

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về “rơm” trong Tiếng Anh nhé!!!