Critical Value là gì và cấu trúc cụm từ Critical Value trong câu Tiếng Anh

 

Trong quá trình hội nhập như hiện nay thì tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc học của chúng ta. Từ khóa hôm nay chúng ta tìm hiểu là từ Critical Value. Critical Value nghĩa là gì? Critical Value được dịch ra tiếng Việt là từ nào? Cấu trúc và ngữ pháp của từ Critical Value được bổ sung như thế nào? Tất cả các thắc mắc về từ khóa sẽ được giải đáp trong bài viết hôm nay. Critical Value được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp thường ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từ Critical Value, định nghĩa, cấu trúc, ví dụ và các thông tin chi tiết của từ vựng này. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

 

critical value là gì

(Hình ảnh minh họa cho từ Critical Value)

 

1 Critical Value nghĩa là gì 

Critical Value được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Giá trị tới hạn

 

Critical Value là từ tiếng Anh được phát âm Anh - Mỹ  là   /ˈkrɪt̬.ɪ.kəl/  /ˈvæl.juː/  theo từ điển Cambridge. 

Critical Value là từ tiếng Anh được phát âm Anh - Anh là  /ˈkrɪt.ɪ.kəl/ /ˈvæl.juː/ theo từ điển Cambridge.

 

2 Cấu trúc và cách dùng cụm từ Critical Value

Định nghĩa về từ khóa Critical Value đã được nêu phía trên phần nào đã giúp người học hiểu được từ khóa. Tiếp theo sẽ là các ví dụ cụ thể và thông tin chi tiết của từ Critical Value sẽ được bổ sung sau đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

 

critical value là gì

(Hình ảnh minh họa cho từ Critical Value)

 

Ví dụ:

 • Critical values ​​are often used to determine acceptance criteria in statistical hypothesis testing.

 • Giá trị tới hạn thường được sử dụng để xác định tiêu chuẩn chấp nhận trong kiểm định giả thuyết thống kê.

 •  

 • The critical value n% of a probability distribution is the value for which only n% probability lies above (or below) it.

 • Giá trị tới hạn n% của một phân phối xác suất là giá trị mà chỉ có n% xác suất nằm trên (hoặc nằm dưới) nó.

 •  

 • Anna asked: Well, there's that critical value, right? Let's learn about them together!

 • Anna hỏi: Đây là một giá trị tới hạn quan trọng đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chúng nhé!

 •  

 • Some of the documents there are just: It is the end point of support less edges If length of the overhang is more than a critical value It is at the geometric center of support less plane.

 • Một số tài liệu có chỉ rằng: Nó là điểm mút của một cạnh chưa được hỗ trợ Chiều dài phần nhô ra lớn hơn giá trị tới hạn là trọng tâm hình học của một mặt phẳng ít được hỗ trợ.

 

critical value là gì

(Hình ảnh minh họa cho từ Critical Value)

 

Tiếp theo chúng tôi sẽ bổ sung thêm các ví dụ hữu ích cho người học về cụm từ Critical Value. Theo chúng tôi thì việc cung cấp nhiều ví dụ khá hữu ích trong quá trình nghiên cứu. Hãy cùng theo dõi nhé!

 

 • Tom told David that: An important parameter determining the future evolution of the Universe theory is the density parameter, Omega, defined as the average matter density of the universe divided by a critical value of that density.

 • Tom nói với David rằng: Một tham số quan trọng xác định lên tương lai tiến hóa của Vũ trụ đó là tham số mật độ, Omega, định nghĩa bằng mật độ vật chất trung bình của Vũ trụ chia cho một giá trị tới hạn của mật độ này.

 •  

 • Heat transfer occurs in the form of convection below a critical value of a substance, heat transfer occurs mainly in the form of heat conduction.

 • Sự truyền nhiệt xảy ra theo dạng đối lưu dưới một giá trị tới hạn của một chất, sự truyền nhiệt xảy ra chủ yếu dưới dạng dẫn nhiệt

 •  

 • The turbulence can initially be maintained if the Reynolds number is greater than a critical value around 2030, moreover, the turbulent flow is often interspersed with laminar flow.

 • Sự rối loạn có thể ban đầu được duy trì nếu số Reynolds lớn hơn một giá trị tới hạn khoảng 2030, hơn nữa, dòng chảy rối thường được xen kẽ với dòng chảy tầng.

 

 

Bài viết hỗ trợ người học nghiên cứu các kiến thức liên quan đến cụm từ Critical Value.  Tiếng Anh là ngôn ngữ được xem là xu hướng của giới trẻ hiện nay. Các ví dụ được bổ sung đầy đủ và chính xác giúp người học dễ dàng nghiên cứu từ khóa. Ngoài ra thì trang web của chúng tôi luôn cập nhật nhanh những từ khóa mới để đáp ứng yêu cầu người học. Chúng tôi hi vọng sẽ hỗ trợ cho người học trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình. Hãy tiếp tục theo dõi trang web của chúng tôi để cập nhật những kiên thức mới nhất nhé! Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi trang web của chúng tôi.